In English | På svenska |

Kehitysvammahuolto


toimintakeskus2

 

Kehitysvammaisten erityishuollon päämääränä on tukea vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista sekä turvata hänen tarvitsemansa opetus, hoito ja muu huolenpito.

 

Suomen lainsäädännössä vammaisen henkilön oikeudet perustuvat erityisesti perustuslain perusoikeussäännöksiin.  Ne on kirjattu Suomen perustuslain 2 lukuun.  Yleislain mukaiset palvelut kehitysvammaisille ovat ensisijaisia suhteessa erityislain nojalla myönnettäviin palveluihin.  Jos henkilö ei saa tarvitsemiaan palveluita yleislain nojalla, silloin syntyy oikeus erityislain mukaisiin palveluihin.  Ellei kehitysvammainen henkilö saa tarvitsemiaan vammaispalveluja muun lain nojalla, hän voi saada niitä kehitysvammaisten erityishuoltolain nojalla.  Kehitysvammaisten erityishuoltoa toteuttavat sekä kuntien sosiaali- ja perusturvalautakunnat että erityishuollon kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit.

 

Ensisijainen vastuu erityishuoltopalvelujen järjestämisestä on kotikunnalla. Osa palveluista järjestetään Huittisten kaupungin omana toimintana, osa ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta.  Huittisten kaupunki kuuluu Satakunnan sairaanhoitopiirin ky:n.  SatShp:n sosiaalipalveluista ostetaan suurin osa erityispalveluista.