In English | På svenska |
nuoriso_kengät

Asiakasyhteistyöryhmä, nuoret

Laki velvoittaa kuntia kuntoutuksen asiakasyhteistyöhön.  Huittisissa on toiminut asiakasyhteistyöryhmä vuosia, mutta on tullut tarpeelliseksi laajentaa työryhmän toimintaa käsittelemään nuorten asioita.  Asiakasyhteistyöryhmä ei perusta erillistä alajaostoa, mutta kokoontuu laajemmalla kokoonpanolla nuorten asioita käsiteltäessä huomioiden nuorten erityistarpeet.  Tavoitteena on ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja auttaa nuorta saamaan tarvitsemansa palvelut.

 

Nuorten asiakasyhteistyöryhmä käsittelee 15 - 23 -vuotiaiden asioita.  Nuorten asiakasyhteistyöryhmän kohderyhmänä ovat esimerkiksi

 • laaja-alaista tukea tarvitsevat nuoret, jotka uhkaavat pudota perusopetuksen piiristä
 • syrjäytymisvaarassa olevat
 • jatko-opintojen aikana tukea tarvitsevat
 • vailla opiskelu- ja työpaikkaa jääneet, koulunsa keskeyttäneet

 

Asiakastyöryhmä käsittelee yksittäisen nuoren asioita, sopii yhdessä järjestettävistä palveluista ja vastuunjaosta niiden toteuttamiseksi sekä kehittää ja tekee aloitteita.

 

Nuorten asioita käsittelevän ryhmän jäsenedustus on kiinteä, mutta lähettävä taho osallistuu asian käsittelyyn nuoren tukihenkilön ominaisuudesssa, laatii yhdessä nuoren kanssa lähetteen sekä esittelee asian ryhmälle.

 

Ryhmän jäseninä toimivat:

 • tk:n psykologi
 • lääkäri
 • työvoimaneuvoja
 • ammatinvalintapsykologi
 • koulutusohjaaja
 • KELA:n vakuutussihteeri
 • opinto-ohjaaja
 • sosiaalityöntekijä
 • koulun sosiaalityöntekijä
 • koulun opinto-ohjaaja
 • sosiaalityön johtaja

 

Tarvittaessa voi osallistua muitakin henkilöitä tarpeen mukaan:

 • sosiaaliohjaaja
 • kouluterveydenhoitaja
 • opiskelijaterveydenhoitaja
 • yksilövalmentaja
 • kuntoutuksen ohjaaja
 • nuorisopsykiatri
 • psykologi

 

Kokoukseen voidaan tarvittaessa kutsua edellisten lisäksi myös muita asiantuntija-/ yhteistyötahoja (esim. rikosseuraamus, poliisi, etsivä työ).