In English | På svenska |

Lasten asiakastyöryhmä Huittisissa


ViltsuPoika


Lasten asiakasyhteistyöryhmä on tarkoitettu 0-14 vuotiaille Huittislaisille lapsille. Ryhmän edustukseen kuuluu vähintään sosiaali- ja terveystoimi, koulutoimi ja tarpeen mukaan Kela, erikoissairaanhoito, työvoimahallinto tai muu asiantuntijataho.


Toimintaa ohjaa Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003.

 

Asiakasyhteistyöryhmän tavoitteet ja tehtävät

 

Tavoitteena on, että varhaisilla tukitoimilla pyritään ylläpitämään tai kuntouttamaan lapsen toimintakykyä auttamalla lasta (ja hänen perhettään) saamaan tarvitsemansa palvelut. Ryhmä käsittelee lapsen asioita, seuraa ja edistää palvelujen toteutumista, arvioi kohderyhmän tilannetta, sopii yhdessä järjestettävistä palveluista ja vastuunjaosta niiden toteuttamiseksi. Ryhmä kehittää ja tekee aloitteita.

 

Kohderyhmä

 

• 0 – 6 ja 7 – 14 vuotiaat lapset
• työntekijällä tai vanhemmilla on huoli
o lapsen kehityksestä tai hoidosta
o lapsen ja vanhemman välisestä vuorovaikutuksesta tai
     lapsen sosiaalisista taidoista
o vanhempien jaksamisesta
o vanhempien tai lapsen sairaudesta
o kasautumassa olevista ongelmista
• erityistä tukea tarvitsevat lapset nivelvaiheissa (päiväkodista kouluun, erikoissairaanhoitoon tai -hoidosta, paikkakuntaa, päiväkotia tai koulua vaihtavat jne.)

 

Asiakasyhteistyöryhmän asiakkaaksi ohjaaminen

 

  • Ryhmän asiakkaaksi tullaan lähetteellä. Lähete on tulostettavissa kunnan www-sivuilta.
  • Mikä tahansa lapsen tai perheen asioita hoitava taho (esim. koulu, kunnan peruspalvelut, erikoissairaanhoito, vanhemmat itse, jne.) voi tehdä aloitteen asian käsittelemiseksi.
  • Lähettävältä taholta nimetään lapselle (perheelle) tukihenkilö, joka toimii linkkinä lapsen  ja ryhmän välillä. 
  • Tukihenkilö pyytää kirjallisen suostumuksen ja laatii lähetteen sekä osallistuu huoltajien kanssa kokoukseen, jossa esittelee lapsen asian.
  • Suostumukseen riittää toisen huoltajan allekirjoitus.
  • Lähete on 3-osainen (lähete, konsultaatiovastaus, suostumus) ja siihen liitetään mahdolliset asiaa koskevat liitteet.
  • Lähete postitetaan kokonaisuudessaan lasten asiakasyhteistyöryhmän sihteerille.
  • Tukihenkilö saa tiedon asian käsittelyn ajankohdasta sihteeriltä ja tiedottaa huoltajaa.

 

Lähete postitetaan osoitteeseen:
Perusturvakeskus/Lasten asiakasyhteistyöryhmä
Helena Välimäki
Risto Rytin katu 36
32700 Huittinen

 

Lähete lasten ryhmään Huittinen

 

Asiakaspalaute