In English | På svenska |

Veteraanien palvelut


Veteraanit2

 

Rintamaveteraanit


Palvelujen myöntäminen veteraaneille perustuu palvelutarpeen kartoitukseen ja tavoitteena on tukea veteraanien kotona selviytymistä. Kaupungin tuottama kotihoito on maksutonta, tämän lisäksi voidaan Valtiokonttorin määrärahan turvin kustantaa veteraanille kotona asumista tukevia palveluja. Näitä palveluja on mm. ateriapalvelu, siivous, päivätoiminta, kuljetuspalvelu, turvapuhelimen kuukausimaksu sekä kotihoito yksityiseltä palvelutuottajalta.


Näihin palveluihin oikeutetun rintamaveteraanin tulee olla Suomessa asuva vuosien 1939 - 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai rintamatunnuksen omaava rintamaveteraani ja joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on alle 10 %.Sotainvalidit


Valtiokonttorin myöntää ja maksaa sotilasvammalain mukaiset korvaukset Suomen sodissa vammautuneille tai sairastuneille henkilöille sekä heidän puolisoilleen, leskille tai muille omaisille, ja ennen vuotta 1991 asevelvollisina ja YK-joukoissa vammautuneille. Korvaukset maksetaan sotilasvammalain nojalla.


Vähintään 10 % sotainvalideille myönnetään maksuton kotihoito, tukipalvelut,  palveluasuminen sekä pitkäaikainen laitoshoito.