In English | På svenska |

Vapaaehtoistoiminta


 

Vapaaehtoistoiminta on tärkeä ja vanhusten kannalta merkittävä lisä hyvinvointipalvelujen kokonaisuudessa. Vapaaehtoistoiminnalla on pitkät perinteet Huittisissa. Vapaaehtoistoiminta on avun antamista sitä tarvitseville, tavallisen ihmisen taidoilla tapahtuvaa vuorovaikutteista, luottamuksellista ja palkatonta toimintaa. Vanhustenhuollossa on toiminut vapaaehtoisia ulkoiluttajina ja erilaisten tilaisuuksien järjestäjinä eri yksiköissä.

 

Vapaaehtoistoiminnan tarpeiden lisääntymisen ja kehittämisen myötä Huittisten kaupungin vanhustenhuollossa järjestettiin keväällä 2013 yhteistyössä KASTE Toimintakykyisenä ikääntyminen-hankkeen kanssa vapaaehtoistoiminnan peruskoulutusta. Vuosina 2014 ja 2015 koulutusta on järjestetty yhteistyössä seurakunnan kanssa.

 

Vapaaehtoistoimijaa tarvitseva asiakas ottaa yhteyden koordinaattoriin, joka järjestää ikääntyneelle sopivan vapaaehtoistoimijan suorittamaan ko. tehtävän vapaaehtoisen omat toimintamahdollisuudet huomioon ottaen.

 

Vapaaehtoinen voi olla mukana ikääntyneen asiakkaan arjessa mm. seuraavin keinoin;

 

• keikka-apuna (sairaala- tai muut käynnit, joilla asiakas tarvitsee

   avustajaa). Yhteys koordinaattoriin riittävän ajoissa, jotta voidaan järjestää  

   vapaaehtoinen mukaan.
• ystävänä (kanssakulkija, tukija)
• ulkoilukaverina
• lukemassa päivän lehdet
• järjestämässä taide-, musiikki-, lauluhetken
• maahanmuuttajan tukena
• suorittaa pienet työtehtävät asiakkaan kotona (verhojen ripustus,

   kukkien istutus)


Vapaaehtoistoimintaan ei kuulu siivouspalvelu, hoitotyö eikä raha-asioiden hoitaminen.

 

Yhdistykset, yhteisöt, yritykset, yrittäjät, kyläseurat, musiikkiryhmät, oppilaitokset, seurakunta ja omaiset ovat mukana järjestämässä tilaisuuksia ja ohjelmaa vanhusten arjen piristämiseksi vanhustenhuollon eri toimipisteissä.


Vapaaehtoistoiminta on


• Avun antamista sitä tarvitseville
• Vapaaehtoista (tavallisen ihmisen taidoilla)
• Vuorovaikutteista
• Luottamuksellista
• Palkatonta (auttamisen ilo)


Vapaaehtoistoiminta antaa toimijalle:


• Tarpeellisuuden tunnetta
• Palvelemisen ja onnistumisen iloa
• Ystäväverkoston
• Mielekkyyttä elämälle

 

Vapaaehtoistoiminta on arvokasta ja antoisaa sekä toimijalle itselleen että asiakkaille. Halutessasi lisätietoa tai mukaan toimintaan ota yhteyttä koordinaattoriin!