In English | På svenska |

Perhehoito


Huittisten kaupunki on mukana seudullisessa ikäihmisten perhehoidossa, joka toimii viiden kunnan alueella: Eura, Eurajoki, Huittinen, Luvia ja Rauma. Alueella toimii tällä hetkellä kaikkiaan kahdeksan ikäihmisille tarkoitettua perhekotia, joista yksi sijaitsee Huittisissa. Perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta vastaa kunta. Kunnan tehtävä on myös järjestää perhehoitajan valmennus, riittävä tuki ja täydennyskoulutus.

 

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan ikääntyneen henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä perhekodissa. Perhekodin pieni yhteisö, jokapäiväiset kodin askareet ja pysyvät ihmissuhteet tukevat perhehoidossa olevan henkilön turvallisuutta ja ylläpitävät hyvää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Ikäihmiselle perhehoito tarjoaa turvaa, välittämistä ja huolenpitoa.

 

Perhehoito voi olla jatkuvaa, jolloin ikäihminen saa tarvitsemansa hoivan ja huolenpidon mahdollisesti vuosien ajan. Lyhytaikainen perhehoito tarjoaa muun muassa mahdollisuuden omaishoidon sijaishoitoon.

 

Perhehoito soveltuu ikäihmiselle, joka tarvitsee valvontaa, ohjausta ja avustamista. Perhekodin arjessa toteutuvat yhteiset ruokailut, monipuolinen ja riittävä ravinto, valvottu lääkehoito, säännöllinen vuorokausirytmi, ulkoilu mahdollisuuksien mukaan ja turvaa tuova, jatkuva läsnäolo. Yöllä perhekodissa nukutaan – myös perhehoitajat – joten asukkaiden tulisi pärjätä yönsä pääsääntöisesti itsenäisesti ja rauhallisesti.