In English | På svenska |

Palveluseteli siivoukseen


Palveluseteli siivoukseen on tarkoitettu pääsääntöisesti yli 65-vuotiaille pienituloisille tai vähävaraisille henkilöille, joilla on sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia selviytyä siivouksesta itsenäisesti.

 

Palveluseteliä siivoukseen ei myönnetä mikäli kotitaloudessa asuu henkilö, joka voi hoitaa siivouksen.

 

Palveluseteliä myönnettäessä huomioidaan hakijan bruttotulot ja varallisuus.

 

Huomioon otettavat tulot (brutto)

 • Eläkkeet

 • Muut jatkuvat etuudet, elinkorot ja kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)

 • Muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot

 • Pääomasta ja muusta omaisuudesta saatavat tulot, kuten korko-, osinko- ja vuokratulot.

 • Viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut maatalouden ja elinkeinotoiminnan pääoma- ja ansiotulo-osuudet sekä osuus yhtymän tulosta

 • Ylimääräinen rintamalisä

 • Asumistuki

 

Tuloina ei huomioida

 

 • Rintamalisää

 • Eläkkeensaajan hoitotukea

   

Sallitut bruttotulot yksinasuvalla ovat 1000 € / kk ja talletukset 3000 € ja parisuhteessa elävillä 1700 € / kk ja talletukset 5000 €.


Myöntämisperusteet eivät koske sotainvalideja, sotaveteraaneja ja omaishoitajia.


Asiakkaalle annetaan päätös palvelusetelin myöntämisestä. Palveluseteliä myönnetään 1 seteli / kuukausi. Palvelusetelin arvo on 20 euroa / tunti.


Kotihoidon avopalveluohjaaja antaa tietoa kaupungin hyväksymistä yksityisistä palveluntuottajista tai voit katsoa tietoja täältä.


Kunta maksaa palvelusetelin arvon suoraan palveluntuottajalle. Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaan omavastuuosuuden siivouksesta suoraan asiakkaalta palveluntuottajan ja asiakkaan välisen sopimuksen mukaisesti.