In English | På svenska |

Päivätoiminta


päivätoiminta

 

Päivätoimintaa järjestetään Palvelukeskus Annalassa maanantaisin, sekä Kaarirannassa tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin. Päivätoiminta on ryhmämuotoista kuntoutusta, jonka tavoitteena on omatoimisuuden lisääminen, sekä kotona ja arjessa selviytymisen tukeminen. Asiakaslähtöisellä kuntoutuksella pyritään ylläpitämään kokonaisvaltaisesti toimintakykyä, joten päivään sisältyy sekä liikunnallista, virikkeellistä että sosiaalista ohjelmaa.

 

Päivätoiminnan ohjelma on pyritty rakentamaan niin, että osa harjoitteista on konkreettisia ja käytännönläheisiä, jotka asiakas pystyy siirtämään omaan arkeensa. Tämän vuoksi asiakkaat osallistuvat päivätoiminnassa kaikkeen tekemiseen aktiivisesti. Pyrimme myös löytämään ratkaisuja ja vaihtoehtoisia toimintamalleja sellaisiin kodin askareisiin, joista suoriutuminen on haasteellista.

 

Päivätoiminnassa toiminnasta vastaavat fysioterapeutti ja lähihoitaja, sekä osa-aikaisesti geronomi ja toimintaterapeutti. Fysioterapeutti vastaa päivän liikunnallisesta osuudesta, johon kuuluu voima- ja tasapainoharjoitteita, liikeharjoitteita ja motoriikan harjoittamista. Lähihoitaja järjestää virikkeellistä toimintaa, joka vaihtelee ryhmän tarpeiden mukaan. Geronomi ohjaa ja avustaa päivätoiminnan asiakkaita vanhuspalveluihin liittyvissä asioissa. Kognitiivisten toimintojen harjoittaminen, muistin ylläpitäminen ja yläraajapainotteiset harjoitteet puolestaan kuuluvat toimintaterapeutin erityisosaamiseen.

 

Päivän aikana on monenlaista ohjelmaa ja mukavaa yhdessäoloa. Ryhmät on pyritty jakamaan tasavertaisiksi, jotta uusien sosiaalisten suhteiden luominen mahdollistuisi ja asiakkailla on mahdollista saada vertaistukea muilta samassa elämäntilanteessa olevilta.

  
Päivätoimintaan haetaan täyttämällä hakemus, jonka saa Huittisten kaupungin internet-sivuilta, Kaarirannan palveluasunnoilta tai Palvelukeskus Annalasta.
 

paivatoimintapallo nettiin