In English | På svenska |

Kuntoutus


kuntoutus yläkuva1

Kuntoutusta järjestetään Palvelukeskus Annalassa, Kuninkaisten vanhainkodilla, Kaarirannassa sekä Kotihoidon asiakkaille heidän kotonaan. Kuntoutusta toteuttavat kuntohoitaja, fysioterapeutit ja toimintaterapeutti.

 

Kuntoutus on aina asiakaslähtöistä ja sen luonne määräytyy asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutuksen tavoitteena on ylläpitää ja kohentaa toimintakykyä, sekä tukea asiakkaan omatoimisuutta ja kotona selviytymistä.

 

Kuntohoitaja ja fysioterapeutit ovat fyysisen toimintakyvyn asiantuntijoita. Ihmisen perusliikkuminen ja sen tukeminen ovat keskeisiä seikkoja ikäihmisten kuntoutuksessa. Fysioterapian keinoja tavoitteiden saavuttamiseen ovat mm. erilaiset voima-, liikkuvuus-, ja tasapainoharjoitteet, rentoutus, venytykset sekä apuvälinetarpeen arviointi. Asiakkaalle laaditaan tarvittaessa myös harjoitusohjelma, jota tulisi toteuttaa omalla ajallaan.

 

Toimintaterapeutti pyrkii vaikuttamaan kuntoutuksen keskeisiin tavoitteisiin yläraajojen harjoittamisella, sekä kognitiivisten toimintojen harjoittamisella. Toimintaterapeutti tekee kotikäyntejä toimintakyvyn arvioimiseksi ja ohjaa asiakasta kodin askareissa tämän omassa elinympäristössään. Lisäksi kodin pienapuvälineiden hankinnassa saa apua toimintaterapeutilta.

 

Asiakkaan tulee itse olla motivoitunut kuntoutukseen, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Kuntohoitaja, fysioterapeutit ja toimintaterapeutti tekevät yhteistyötä keskenään, mutta myös hoitohenkilöstön ja omaisten kanssa.peiliterapia
Peiliterapia

rappuset