In English | På svenska |

Kotihoito


Kotihoito, matkalla

 

Kotihoidon tavoitteena on mahdollistaa asiakkaiden turvallinen eläminen omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Periaatteena on toimintakykyä tukeva työote, jolloin asiakasta kannustetaan ja tuetaan käyttämään ja vahvistamaan omia voimavarojaan. Kotihoito tukee asiakasta niissä toimissa, joihin hän ei itse pysty tai joihin hän ei saa apua omaisiltaan tai läheisiltään.


Palvelu perustuu toimintakyvyn ja palveluiden tarpeen arviointiin.


Kotihoidosta perittävä maksu perustuu hoito- ja palvelusuunnitelmassa sovittuun aikaan ja asiakkaan tuloihin.Yhteystiedot:


Yhteydenotot mieluiten joko oman alueen tiimivastaavaan arkipäivisin klo 12-13 tai kotihoidon esimieheen klo 9-12 välillä.

 

Kotihoidon päivystävät hoitajat vastaavat oman alueensa puheluihin muina aikoina klo 21.00 asti.

 

Kotihoidon esimies
puhelin  044 560 3219

varmimmin tavoitettavissa puhelinaikana:

ma - to klo 9-11

pe klo 10-11


Kotihoidon väestövastuualueet:

 

Pohjoinen


Vesiniitty, Takkula, Sampu, Untonmäki, Nanhia, Kiviranta, Kännölä, Karhiniemi, Rekikoski, Räikänmaa, Lauttakylän kadun pariton puoli


puh. 050 592 4430

 

Etelä


Vampulan alue 

puh.  040 849 8040


Itä


Hein-Erkkilä, Kuninkainen, Löysälä, Mauru, Kaharila, Vanhakoski, Korkeakoski, Huhtamo, Suttila, Palojoki, Vakkila, Leppäkoski


puh. 050 561 1456

 

Länsi


Lauttakylän kadun parillinen puoli, Huhkola, Pappilanniemi, Ristikangas, Mommola, Mauriala, Lauha, Jokisivu, Korvenkylä, Raijala


puh. 050 330 8583

 

Kuninkainen


Kuninkaisten rivitalot, os. Selvinkatu 1
puh. 050 330 8582
Hoitajat puh. 050 394 6781
 

verenpaine

 

Kotiutustiimi, puh. 044 773 0251

 

Kotiutushoitaja, puh. 044 772 8325

 

Kotiutushoitaja osallistuu kotiutusvaiheessa olevan asiakkaan jatkohoidon, palvelun ja kuntoutustarpeen arviointiin yhteistyössä asiakkaan hoitoon osallistuvien kanssa.

 

Geronomi, puh. 044 773 0250

 

Geronomi osallistuu yhdessä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa kotihoidon suunnitteluun ja tekee palvelujen kohdentamisen tueksi tarvittavia toimintakyvyn arviointeja.

 

Geronomin työhön kuuluvat mm.


  • Palvelutarpeen arviointikäynnit

  • Toimintakyvyn mittaukset (esim. RaVa, MMSE-muistitesti, ASP-arjessa selviytymisen profiili, alkoholin käytön arviointi)

  • Hoitotahto

  • Kelan hakemuksissa avustaminen
  • Tukipalveluhakemukset, esim. ateria-, turvapuhelin-, ja  kuljetuspalveluhakemukset

  • palvelusetelihakemukset esim. kotihoitoa tai siivouspalvelua varten

 

 

Kotona selviytymistä tukemaan on lisäksi mahdollisuus saada tukipalveluina, joista keskeisiä ovat:
• ateriapalvelu
• turvapuhelinpalvelu
• kylvetysapu
• päivätoiminta 
• palveluseteli

 


Tukipalveluiden osalta lisätietoja antaa: