In English | På svenska |

Strategiat


Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2016 - 2020

 

Kehittämisohjelma

 

Päihde- ja mielenterveysstrategia

 

Huittisten kaupungin päihde- ja mielenterveysstrategia on laadittu Länsi 2012 –päihde- ja mielenterveystyön kehittämishankkeen aikana moniammatillisissa työryhmissä.  Strategiassa mainitut keskeiset tavoitteet ovat:

 

  • panostaa päihdeongelmien ja mielenterveyshäiriöiden varhaiseen tunnistamiseen, ennaltaehkäisyyn sekä varhaiseen puuttumiseen peruspalveluissa
  • tehostaa varhaisessa vaiheessa tarjottavaa hoitoa avohoitopainotteisesti
  • huolehtia riittävien, korkealaatuisten ja joustavien peruspalveluiden saatavuudesta
  • vahvistaa toimivaa yhteistyötä perus- ja erityispalveluiden, eri palveluntuottajien ja ammattiryhmien välillä huomioiden hoidon oikea porrastus, työnjako ja hoidon jatkuvuus
  • parantaa osaamista perusturvakeskuksen toimijoilla, painopiste vuorovaikutuksen toimivuudessa

 

Päihde- ja mielenterveystyön keskeisinä arvoina Huittisissa ovat asiakaslähtöisyys, osallisuus, ihmisarvon kunnioitus, moniammatillisuus, luottamuksellisuus sekä yhteisvastuullisuus.

 

Päihde- ja mielenterveysstrategia 2012-2017

 

Toimenpideohjelma


Laaja hyvinvointikertomus 2016-2020


Laajan hyvinvointikertomuksen 2016-2020 liitteet