In English | På svenska |

Nuorisovaltuuston toiminta-ajatus


Nuorisovaltuusto
on vaaleilla valittu, 11 jäseninen, poliittisesti sitoutumaton ryhmä.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on edistää nuorten vaikuttamismahdollisuuksia Huittisissa sekä toimia nuorten äänitorvena päättäjien suuntaan.

Nuorisovaltuusto ottaa kantaa nuoria kiinnostaviin ja heitä koskeviin asoihin sekä toimivat keskustelun herättäjänä ja nuorten puolustajana.

Nuorisovaltuustolla on oma budjetti, jonka puitteissa toteutetaan nuorten ideoimia tapahtumia, retkiä, ym. lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa.

Nuorisovaltuustolle voi kuka tahansa tehdä aloitteita ja esittää ideoita.

Nuorisovaltuustossa on tekemisen meininki! Lisäksi se tarjoaa jäsenilleen arvokkaita kokemuksia sekä hauskoja muistoja.

Nuorisovaltuustoon voi asettua ehdokkaaksi huittislainen 12-17-vuotias nuori (ei kuitenkaan vielä alakoulussa opiskeleva nuori). Eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan jäseniksi ja seuraavaksi eniten ääniä saaneet varajäseniksi.

Nuorisovaltuusto  valitsee itselleen vuosittain puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä edustajat lautakuntiin.

Nuorisovaltuusto toimii nuoriso- ja liikuntapalveluiden yhteydessä. Esittelijänä toimii nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja. Pöytäkirjanpitäjänä ja käytännön toimintojen koordinoijana toimii nuorisoasiainhoitaja.