In English | På svenska |


T O N T T I J A K O


Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 39 §:n mukaisesti kuulutetaan, että

13. kaupunginosan, Löysälän, osalle korttelia 1329 laadittu


T O N T T I J AKO          


on julkisesti nähtävänä kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa,  suunnittelu-ja maankäyttöpalvelut (kaupunginviraston 2. kerros)


9. – 23.10.2017 mainitut päivät mukaan luettuina sekä internetissä osoitteessa:


http://www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/nahtavilla_olevat_suunnitelmat/nahtavilla_olevat_tonttijaot

 

Mahdolliset muistutukset ehdotusta vastaan on toimitettava viimeistään 23.10.2017 kirjallisena tekniselle lautakunnalle osoitteella: Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.


Huittisissa 26.9.2017


Kaavoitusinsinööri  Arttu Salonen                


Tonttijako osalle korttelia 1329