In English | På svenska |

Osoitenimet ja osoitenumerointi

 

Kaupungin paikkatietopalveluissa valmistellaan ja ylläpidetään koko kaupungin katu- ja tiennimirekisteriä sekä rakennusten osoitetietoja. Uudet  osoitetiedot määritellään rakennusluvan myöntämisen yhteydessä ja vanhoja osoitetietoja tarkastetaan tarvittaessa.

 

Kaava-alueilla kadunnimet vahvistetaan kaavatyön yhteydessä. Osoitenumero määritetään kaavan mukaisille rakennuspaikoille, niin että parilliset numerot ovat kadun vasemmalla puolen ja parittomat numerot kadun oikealla puolen.

 

Haja-asutusalueella rakennusten osoitenumerointi perustuu kiinteistön etäisyyteen tien alkupisteestä. Varsinainen osoitenumero saadaan kun kuljetun matkan metrimäärästä otetaan pois viimeinen numero. Parilliset numerot ovat tien vasemmalla puolen ja parittomat tien oikealla puolen. Kun saman tien varressa on vähintään kolme tai useampia rakennettuja kiinteistöjä, niin tie voidaan nimetä omaksi osoitetieksi.

 

Osoitenumerokilvet kiinteistölle hankkii ja asentaa kiinteistön omistaja. Osoitenumerokilpi kiinnitetään rakennuksen seinään, porttiin, aitaan tai muuhun vastaavaan rakenteeseen. Numerokilpi tulisi aina olla luettavissa kadulta tai tieltä käsin. Haja-asutusalueella osoitenumerokyltti asennetaan tarvittaessa erilliseen pylvääseen.