In English | På svenska |

Oikeusvaikutteinen Yhdystien-Punolan osayleiskaava

Huittisten kaupunginvaltuusto hyväksynyt Punolan alue 11.08.2010 ja Yhdystien alue 26.04.2010

 

Osayleiskaavat määräyksineen:

 

Punolan alueen kartta

Yhdystien alueen kartta

 

Selostus   (3,5 Mt)

 

 

Selostuksen liitteet:

 

Liite 1:       Ote seutukaavasta

Liite 2:      Ote maakuntakaavaehdotuksesta

Liite 3:      Asemakaavoitetut alueet

Liite 4:      a. Ote vesihuollon yleissuunnitelmasta, Punola

                 b. Ote vesihuollon yleissuunnitelmasta, Yhdystie

Liite 5:      Mitoitus

Liite 6:      Kaavanlaatijan vastine luonnoksesta saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

Liite 7:      Yleiskaavatason tarkastelu

Liite 8:      Maanomistus

Liite 9:      Kaavanlaatijan vastine ehdotuksesta saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin

Liite 10:     Kaavanlaatijan vastine uudelleen nähtävillä olleesta ehdotuksesta saatuihin muistutuksiin