In English | På svenska |

Huittisten keskustan ja sen lievealueita koskeva oikeusvaikutteinen osayleiskaava

 

Huittisten kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.10.2011.

 

Kaupunginhallitus määrännyt tulemaan voimaan 12.12.2011 siltä osalta, johon valitusten ei katsottu kohdistuvan.

 

Osayleiskaava tulee voimaan myös valitusten alaisten alueiden osalta 24.9.2014 julkaistulla kuulutuksella

mukaan lukien MRL 203 §:n mukaisen vähäisen tarkistuksen kiinteistön 102-434-54-1 alueella.

 

Osayleiskaavakartta määräyksineen (jpg) (7.6 MB)

 

 Selostus   (19,9 Mt)

 

Selostuksen liitteet:

 

Liite 1:      Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 30.1.2008 / tark.1.4.2008, 16.9.2008 / tark. 3.12.2010

Liite 2:     Historiallisen ajan muinaisjäänösten inventointi 2008   (34 Mt)

Liite3:      Luontoselvitys 27.5.2009   (1,6 Mt)

Liite4:      Kulttuurihistorialliset kohteet ja niiden arvottaminen 3.12.2010, tark. 5.9.2011

Liite5:      Huittisten keskustan ja sen lievealueiden meluselvitys 20.5.2009

    1A:        Päivämelu   (1,6 Mt)

    1B:        Yömelu    (1,6 Mt)

    2A:       Päivämelu

    2B:       Yömelu   

    3A:       Päivämelu

    3B:       Yömelu

    4A:       Päivämelu

    4B:       Yömelu

    5A:       Päivämelu

    5B:       Yömelu

Liite 6:      Takkulan alueen liittymäjärjestelyt 25.8.2009   (1,6 Mt)

                 Alueen kartat    (1,7 Mt)

Liite 7:      Natura 2000 -tarveharkinta-arvio 18.8.2009   (1,4 Mt)

Liite 8:      Natura-arviointi 26.11.2010   (2,3 Mt)

Liite 9:      Kaupan palveluverkkoselvitys, Entrecon 20.5.2009   (2,7 Mt)

Liite 10:     Huittisten kaupallinen selvitys, SRV Yhtiöt Oyj, FCG 4.6.2010   (1,4 Mt)

Liite 11:      Sahkon kauppapaikan vaikutusten arviointi, FCG 1.7.2010

Liite 12:     Pilaantuneet maa-alueet, 3.12.2010