In English | På svenska |

Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää. Sen tehtävänä on arvioida lapsen mahdollista tuen tarvetta yhdessä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.


On tärkeää, että lapsen tuen tarpeet havaitaan mahdollisimman varhain ja että niihin vastataan monipuolisesti. Huittisissa lapsen kasvun ja oppimisen tuki järjestetään lapsen omassa päivähoitoryhmässä joko pienentämällä ryhmän kokoa tai palkkaamalla ryhmän avuksi lisähenkilökuntaa. Tuen perustana ovat yhdessä vanhempien kanssa sovitut tavoitteet, joiden avulla tuetaan lapsen kokonaisvaltaista kehitystä. Tavoitteet ja niihin liittyvät menetelmät kirjataan joko lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan tai kuntoutussuunnitelmaan / HOJKS:aan. Tarvittaessa tuki suunnitellaan ja toteutetaan moniammatillisena yhteistyönä lasta kuntouttavan tahon, kuten puhe-, fysio- tai toimintaterapeutin kanssa.


Huittisten varhaiskasvatuksen konsultoivana erityisopettajana toimii erityislastentarhanopettaja Elisa Lehtinen.  


Esiopetuksessa jokaisella lapsella on oikeus saada tukea kasvulleen ja oppimiselleen sekä kehittää oppimisvalmiuksiaan. Esiopetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä esiopetusryhmän, että kunkin lapsen vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Esiopetuksessa on käytössä kolmiportainen tuki, joka on kirjattu Huittisten kaupungin oppilashuoltosuunnitelmaan (Kasvatus- ja opetusltk 17.3.2011 § 49).


Papunet

Neuropsykiatriset erityisvaikeudet (Neptunus-hanke)