In English | På svenska |

hiekkalaatikko2

Perhepäivähoito

 

Perhepäivähoito on osa kunnallista päivähoitoa ja perhepäivähoitajat ovat työsuhteessa Huittisten kaupunkiin. Työssään perhepäivähoitaja sitoutuu noudattamaan perhepäivähoitoa koskevia sääntöjä ja muita kaupungin antamia lapsen hoitoa koskevia ohjeita.

 

Perhepäivähoidon muodot

 

Perhepäivähoitoa voidaan järjestää yksityiskodissa tai muussa kodinomaisessa paikassa, jota kutsutaan perhepäivähoitokodiksi. Hoitajalla voi olla samanaikaisesti neljä alle kouluikäistä sekä näiden lisäksi yksi osapäivähoidossa oleva esikouluikäinen.

 

  • Tavallisin perhepäivähoidon hoitomuoto on hoitajan omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito.
  • Pariperhepäivähoidossa yhden perhepäivähoitajan kotona toimii toinen perhepäivähoitaja
     ja tällöin hoitolasten lukumäärä on kahdeksan lasta.
  • Ryhmäperhepäiväkoti (ryhmis) tarjoaa yksilöllistä ja turvallista hoitoa 0-6 v. lapsille pienryhmässä kotiolosuhteissa.