In English | På svenska |

Lasten kotihoidon tuki

 

Kelan maksama lasten kotihoidon tuki on vaihtoehto kunnalliselle päivähoidolle.

 

Kelan maksamaa lasten kotihoidon tukea voi saada perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Tukeen kuuluu hoitoraha, joka maksetaan yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta ja perheen bruttotulojen mukaan määräytyvä hoitolisä. Myös muista perheen alle kouluikäisistä lapsista on mahdollisuus saada kotihoidon tukea. (Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta 1996/1128.)


Kela

Yksityisen hoidon tuki

 

Vaihtoehtona kunnan järjestämille varhaiskasvatuksen palveluille on vanhemmilla mahdollisuus sijoittaa lapsensa yksityiseen päivähoitoon, jota voi järjestää yksityinen henkilö tai yhteisö. Hoitava taho tulee olla kunnan hyväksymä hoitaja tai yhteisö.


Mikäli vanhemmat valitsevat lapsellensa yksityisen päivähoidon, on heillä oikeus saada siihen KELAn maksamaa yksityisen hoidon tukea, joka maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki muodostuu hoitorahasta ja hoitolisästä, joka on riippuvainen vanhempien tuloista. Kaupunki maksaa yksityisen hoidon tuen kuntalisää vuosittain päätetyn määrärahan ja Kasvatus- ja opetuslautakunnan hyväksymien maksuperusteiden mukaan.Yksityinen päivähoito, kuntalisähakemus


Lisätietoja Kelan sivuilta:

Kela

Tietoa Kelan yksityisen hoidon tuesta

Kelan ohjeet yksityisen hoidon tuen hakemisesta