In English | På svenska |


Varhaiskasvatuksen palveluihin hakeminen ja esiopetukseen ilmoittautuminen alla olevasta linkistä:huom.! Maksuluokat muuttuneet.Sähköiseen pohjaan ilmaise selkeästi hoidontarve päivinä.

Haku ja ilmoittautuminen tästä linkistä


Varhaiskasvatuksen palvelut


Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluvat koko - ja osa-päiväinen varhaiskasvatus, vuorohoito sekä  osa-aikainen varhaiskasvatus 20  tuntia viikossa.


Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa.


Perheille, jotka eivät tarvitse säännöllistä päivähoitopaikkaa, on tarjolla tilapäisen hoidon mahdollisuus kaupungin päiväkodeissa. Tilapäinen hoito on aina satunnaista ja tilapäistä, sitä ei voi varata useammaksi kuukaudeksi kerrallaan.Tilapäisen päivähoidon sijoitus ei katkaise Kelan etuuksia.


Varhaiskasvatuksen palveluja tarjoaa myös yksityinen päiväkoti Nappulanurmi sekä yksityiset perhepäivähoitajat.Hakeminen varhaiskasvatuspalveluihinVarhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.7.

Esiopetuksen toimintakausi alkaa 10.8. ja päättyy seuraavana vuonna 2.6.


Varhaiskasvatuksen palveluihin voi hakea ympäri vuoden. Keskitetty haku varhaiskasvatuksen palveluihin on helmikuussa  seuraavaksi toimikaudeksi.


Varhaiskasvatuksen palveluihin oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen (toimintakauden loppuun 31.7. asti.


Hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos hoitopaikkaa tarvitaan vanhempien työllistymisen tai opiskelun vuoksi eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa (2) ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. 


Yksityiseen päiväkotiin hakiessaan asiakas täyttää sijoistuspäätöksen saatuaan  palvelusetelihakemuksen (kts.alla) ja palauttaa sen varhaiskasvatuksen toimistoon. Asiakas saa maksupäätöksen postitse kotiin ja sen jälkeen tekee hoitosopimuksen päiväkodin kanssa.


Hakulomakkeet:


Sähköinen haku varhaiskasvatuksen palveluihin ja esiopetukseen ilmoittautuminen


Tuloselvitys 2016  Tilapäishoitopaikan hakemus

Application for Daycare

Hakemukset palautetaan varhaiskasvatustoimistoon tai päiväkoteihin
Lisätietoja hakemisesta antavat myös päiväkotien johtajat