In English | På svenska |

Varhaiskasvatuksen palveluihin hakeminen ja sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen alla olevasta linkistä:


Haku ja ilmoittautuminen   ( myös sähköinen hoitoaikojen ilmoittaminen)

Ohjeet sähköiseen lasten hoitoaikojen ilmoittamiseen

Varhaiskasvatuksen palvelut


Huittisten kaupungin varhaiskasvatuksen palveluihin kuuluvat koko - ja osa-päiväinen varhaiskasvatus, vuorohoito sekä  osa-aikainen varhaiskasvatus 20  tuntia viikossa. Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen palveluja tarjoaa myös yksityinen päiväkoti Nappulanurmi sekä yksityiset perhepäivähoitajat.


Tilapäisen hoidon mahdollisuus lyhytkestoiseen hoidon tarpeeseen 

Perheille, jotka eivät tarvitse säännöllisesti hoitopalveluja mutta äkillinen hoidontarve yllättää, on tarjolla tilapäisen hoidon mahdollisuus kaupungin päiväkodeissa.Tilapäisen päivähoidon sijoitus ei katkaise Kelan etuuksia.

Lue lisää ; Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut - liitteestäHakeminen varhaiskasvatuspalveluihin


Varhaiskasvatuksen toimintakausi alkaa 1.8. ja päättyy seuraavana vuonna 31.7.

Esiopetuksen toimintakausi alkaa 10.8. ja päättyy seuraavana vuonna 2.6.

Varhaiskasvatuksen palveluihin voi hakea ympäri vuoden. Keskitetty haku varhaiskasvatuksen palveluihin on helmikuussa  seuraavaksi toimikaudeksi.

Varhaiskasvatuksen palveluihin oikeus alkaa vanhempainrahakauden päätyttyä ja jatkuu siihen asti, kunnes lapsi siirtyy perusopetukseen (toimintakauden loppuun 31.7. asti.


Isyysvapaa

Ilmoita lapsen poissaolosta päivähoitopaikkaan / päiväkotiin viimeistään kaksi viikkoa ennen isyysvapaajakson alkamista. Sama päiväkotipaikka säilyy isyysvapaan ajan. Lapsi ei kuitenkaan voi olla isyysvapaan aikana päivähoidossa. Perheen muut lapset voivat olla päivähoidossa isyysvapaan aikana.

Tutustu tarkemmin, miten isyysvapaa vaikuttaa lasten kotihoidon tukeen ja yksityisen hoidon tukeen   http://www.kela.fi/isyysraha


Hoitopaikan hakeminen ja päätös hoitopaikasta

Hoitopaikkaa tulee hakea viimeistään neljä (4) kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista. Jos hoitopaikkaa tarvitaan vanhempien työllistymisen tai opiskelun vuoksi eikä hoitotarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, tulee hoitopaikkaa hakea viimeistään kahta viikkoa (2) ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan. 


Yksityiseen päiväkotiin haku / sijoitus

1.Huoltaja hakee hoitopaikkaa lapselleen/lapsilleen

-huoltaja on yhteydessä yksityiseen päiväkotiin ja saa tietoa heidän toiminnastaan ja hyvityskäytännöistä 

2.Huoltaja saa sijoituspäätöksen kotiin joko kunnalliseen tai yksityiseen päiväkotiin

3.Yksityiseen päiväkotiin sijoittuessaan huoltaja voi valita ottaako hän palveluseteliä vastaan eli siirtyykö yksityisen päiväkodin asiakkaaksi vai otetaanko kunnallinen hoitopaikka vastaan 

4.Päätöksen myötä huoltaja  täyttää palvelusetelihakemuksen (kts.alla) ja palauttaa sen varhaiskasvatuksen toimistoon.

5. Asiakas tekee hoitosopimuksen yksityisen päiväkodin kanssa 


Hakulomakkeet:


Sähköinen haku varhaiskasvatuksen palveluihin


Tuloselvitys  

HAKEMUS VARHAISKASVATUKSEEN (pdf) 


PALVEUSETELIHAKEMUS (pdf) 

Tilapäishoitopaikan hakemus

Application for Daycare

Hakemukset palautetaan varhaiskasvatustoimistoon tai päivähoitopaikkoihin