In English | På svenska |

Oppilashuolto


Kouluterveydenhuolto


Kouluterveydenhoitajamme on Laura Salorinne. Hänet tavoittaa numerosta

044 77 28 208 tai sähköpostilla laura.salorinne@huittinen.fi. Terveydenhoitajan vastaanotto on Sammun koululla torstaisin klo 8-16.Oppilashuolto


Koulumme oppilashuoltoryhmä (OPHR) on moniammatillinen yhteistyöelin, joka tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen . Ryhmään kuuluvat erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, luokanopettaja, perheneuvolan edustaja, koulun sosiaalityöntekijä sekä koulun johtaja. Tarvittaessa myös muita asiantuntijoita. OPHR:n käsiteltäviä asioita ovat mm. oppilaan häiriökäyttäytyminen, lukuisat poissaolot, kiusaaminen, masentuneisuus, syrjintä tai normaalia huonompi koulumenestys.

Huoltajalta pyydetään lupa oppilaan asioiden käsittelyyn ja tiedoitetaan sen ajankohdasta. Myös huoltaja voi osallistua OPHR:n palaveriin.

OPHR kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa, tarvittaessa useammin.