In English | På svenska |

Oppilashuolto

 

KOULUTERVEYDENHUOLTO

 

Kouluterveydenhoitajamme on Heidi Bergmann.  Yhteydenotot puhelimitse 044 772 8285 tai sähköpostilla.  Terveydenhoitaja on koulullamme pääsääntöisesti keskiviikkoisin.

 

OPPILASHUOLTORYHMÄ

 

Koulumme oppilashuoltotyöryhmä on eri alan asiantuntijoista koostuva yhteistyöelin, joka toimii tiiviissä yhteistyössä koulumme henkilökunnan kanssa.  OPHR:n tavoitteena on koulumme oppilaiden hyvinvoinnin turvaaminen.  Oppilaan asiaa käsiteltäessä oppilashuoltotyöryhmässä, siitä menee aina tieto oppilaan huoltajalle.  Samalla pyydämme suostumusta oppilaan asioiden käsittelyyn (suotavaa olisi myös huoltajan osallistuminen palaveriin).  Oppilashuoltotyöryhmä etsii käytännön toimintamalleja ongelmien ratkaisemiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi moniammatillisen yhteistyön kautta. Työryhmä pyrkii kodin ja koulun välisen yhteistyön avulla vaikuttamaan koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseen.