In English | På svenska |

Oppilashuolto

 

Oppilashuollon tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia, terveyttä ja oppimista sekä ehkäistä ongelmien syntymistä. Oppilashuolto tarjoaa matalan kynnyksen tukea hyvinvointiin. Oppilashuollon toiminta on koko yhteisön hyvinvointiin tähtäävää ja luonteeltaan ennaltaehkäisevää.


Pellonpuiston koulussa oppilashuoltoa tehdään yhteisöllisesti pedagogisessa tiimissä ja koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä sekä monialaisessa asiantuntijaryhmässä, jolloin kyse on yksilökohtaisesta oppilashuoltotyöstä.

  

Pedagogisen tiimin työhön kuuluu koko yhteisön, luokkien ja ryhmien hyvinvoinnin kehittäminen, seuraaminen ja arviointi. Työssä otetaan huomioon ja edistämään oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta, sosiaalista vastuuta ja esteettömyyttä. Kaikessa työssä on tarkoitus ennaltaehkäistä epäkohtia ja ongelmia ja ottaa huomioon oppilaan yksilölliset tarpeet kehitykseen ja kasvuun liittyen. Pedagoginen tiimi koordinoi sitä yhteiseen hyvinvointiin liittyvää työtä, jota toteuttaa koko kouluyhteisö.

 

Yleisiä asioita pedagogisen tiimin käsiteltäväksi voi tuoda koulun henkilökunta, oppilas tai hänen huoltajansa tai joku muu yhteistyötaho ottamalla yhteyttä pedagogiseen tiimiin kuuluvaan henkilöön.


Pellonpuiston pedagoginen tiimi kokoontuu viikoittain ja tiimin jäseninä ovat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi, erityisluokanopettaja, laaja-alainen erityisopettaja, oppilaanohjaaja ja koulun sosiaalityöntekijä.

 

Kouluterveydenhoitaja Kati Järvinen on opintovapaalla ja hänen sijaisensa Heidi Bergmann vastaanottaa oppilaita ilman ajanvarausta maanantaista keskiviikkoon klo 9-10 ja perjantaisin klo 10.30-11.30. Muina aikoina ajanvarauksella. Terveydenhoitajan vastaanottotila on Pellonpuiston A-rakennuksen 2. kerroksessa.


Koulupsykologi Katja Kojola vastaanottaa oppilaita ilman ajanvarausta maanantaisin klo 8.30-9.30 ja keskiviikkoisin klo 14-15. Muina aikoina ajanvarauksella. Koulupsykologin työhuone on lukion kellarikerroksessa. 


Koulun sosiaalityöntekijä Tuulia Sarin on tavattavissa koululla pääsääntöisesti maanantaisin ja tiistaisin. Sosiaalityöntekijän vastaanottotila on Pellonpuiston A-rakennuksen 2. kerroksessa.