In English | På svenska |

Koulun historia


Lauttakylän koulu on toiminut jo vuodesta 1873 asti eri puolilla Huittista. Ennen virallista koulurakennusta opiskeltiin rippikoulussa, pyhäkoulussa, kinkereillä ja vanhempien avustuksella. 13.10.1873 valmistui ensimmäinen poikakansakoulu, joka sijaitsi tätä nykyä entisellä Huittisten kirjastolla.

Tyttökansakoulu aloitti toimintansa jo 1.10.1873, mutta se vihittiin viralliseen käyttöön vasta yhdessä poikakoulun kanssa. Tyttökoulu sijoitettiin poikakansakoulun käsityöhuoneeseen. 1883 tyttökansakoulu toimi vuokratiloissa Mommolan Ala-Färkkilässä ja 1888 tyttökansakoulu siirrettiin Kuninkaisten taloon. 1925 Kuninkaisten tyttökoulu ja Lauttakylän koulu (poikakoulu) yhdistyi sekakouluksi.

Koulun väkiluku alkoi kasvaa ja johtokunnassa alettiin puhua uudesta koulurakennuksesta. Johtokunnan esitys oli, että uusi koulu rakennettaisiin puutarhan ja Loimijoen väliselle pellolle ja kovasta aineesta. 2.10.1946 keskusteltiin suunnitteilla olevan koulurakennuksen koosta. 21.12.1947 johtokunnalle esitettiin arkkitehti Kampurin laatimat piirustusluonnokset. Uuden koulurakennuksen peruskivi muurattiin 25.6.1950. Koulun vihkijäisjuhla oli 16.11.1952.

Vuonna 1991 koulua laajennettiin ja uudistettiin. Tämän jälkeen rakennus on pysynyt ennallaan pieniä muutoksia ja remontteja lukuunottamatta. Elokuussa 2013 oppilaat siirrettiin väistötiloihin rakennuksessa todettujen terveyshaittojen vuoksi. Lukuvuosi 2013-14 käytiin koulua kivikoulun osalta yhdeksässä toimipisteessä eri puolilla kaupunkia. Huhtikuussa 2014 yleisopetuksen ryhmät muuttivat Huhkolinnan P-paikalle rakennettuun väliaikaiseen kouluun.