In English | På svenska |

OppilashuoltoUusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki tuli voimaan 1.8.2014.


Perusopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä oppilaan ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon oppilaan ikä ja edellytykset.


Monialaisina oppilashuoltoryhminä toimivat opetuksen järjestäjäkohtainen monialainen oppilashuollon ohjausryhmä, perusopetuksen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä ja yksittäisen lapsen asian hoitamiseksi koottava asiantuntijatyhmä.


Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen