In English | På svenska |

Koulutuksen arviointi
Koululainsäädäntö edellyttää, että opetuksen järjestäjä arvioi antamaansa koulutusta ja sen vaikuttavuutta sekä osallistuu ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Lisäksi edellytetään, että arvioinnin keskeiset tulokset julkistetaan. Koulutuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata lainsäädännön tarkoituksen toteuttamista, tukea koulutuksen kehittämistä ja parantaa oppimisen edellytyksiä.


Huittisten kaupungin kasvatus- ja opetuspalveluiden arviointisuunnitelma perustuu opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamiin perusopetuksen laatukriteereihin. Vuonna 2010 ensimmäisen kerran hyväksytty suunnitelma tehdään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja kattaa nykyään varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen. Päivitetty arviointisuunnitelma sisältää rakenteiden ja toiminnan laadun arviointikohteet uudelle kolmivuotiskaudelle 2016 - 2018. Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellytysten mukaisesti suunnitelmaan on kirjattu uutena sisältöalueena oppilashuollon arviointi.


Arviointisuunnitelma 2016 - 2018


Arviointikertomus lukuvuodelta 2014 - 2015


Arviointikertomus lukuvuodelta 2015 - 2016


Arviointikertomus lukuvuodelta 2016 - 2017