In English | På svenska |

Koulukuljetukset

 

Perusopetuslain mukaan perusopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen, jos hänen koulumatkansa on viittä kilometriä pidempi. Maksuttomaan kuljetukseen on oikeus myös, jos koulumatka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi.

 

Huittisissa maksuttomaan koulukuljetukseen ovat oikeutettuja ne vuosiluokkien 1 - 3 oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km ja 4 - 9 vuosiluokkien oppilaat, joiden koulumatka on yli 5 km. Esiopetuksessa oleville oppilaille järjestetään koulukuljetus samoin perustein kuin 1 - 3 vuosiluokkien oppilaille.

 

Koulukuljetusten järjestämisessä hyödynnetään olemassa olevia linja-autovuoroja, jotka ovat kaikille avointa joukkoliikennettä. Linja-autovuorojen aikataulut löytyvät Matkahuollon sivuilta.

 

Mikäli oppilaat eivät voi käyttää kaikille avointa linja-autoliikennettä, koulukuljetukset järjestetään tilausajoina. 


Koulukuljetushakemus


Koulukuljetusperiaatteet