In English | På svenska |

Aamu- ja iltapäivätoimintaHuittisten kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa Huittisten keskustassa ja Vampulassa Sallilan koululla koulupäivinä. Ryhmät käynnistyvät, mikäli niihin on sitovasti ilmoittautunut vähintään viisi päivittäin toimintaan osallistuvaa lasta. Lapset ovat vakuutettuja toiminnan ajan. Osallistumismaksu laskutetaan sitovien ilmoittautumisten mukaan kuukausittain.


1.8.2017 alkaen ryhmät käynnistyvät, mikäli ryhmään ilmoittautuu vähintään seitsemän päivittäin toimintaan osallistuvaa lasta.


Lakisääteiseen iltapäivätoimintaan voivat hakea 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat. Lakisääteisyys ei tuo oppilaille subjektiivista oikeutta toimintaan eikä toimintaa pystytä välttämättä järjestämään kaikille oppilaille.


1.8.2017 alkaen iltapäivätoimintaa järjestetään 1 - 2 vuosiluokan oppilaille ja 1 - 4 luokkien erityisen tuen oppilaille.


Iltapäivätoimintaa järjestetään Huittisten keskustassa Nuorisoklubin tiloissa (os. Koulukatu 1) klo 12:30 - 17:00 ja Sallilan koululla klo 13:00 - 16:15 koulupäivinä.


Sallilan koululla ei lukuvuonna 2016 - 2017 järjestetä iltapäivätoimintaa, koska määräaikaan mennessä ryhmään ei ilmoittautunut riittävästi päivittäin toimintaan osallistuvia lapsia.

 

Iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuosittain, yleensä toukokuussa.


  

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ja maksut


Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ja maksut 1.8.2017 alkaen.Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2017 alkaen:

- 90 €/kk päivittäin toimintaan osallistuva

- 45 €/kk enintään 10 päivänä kuukaudessa toimintaan osallistuvaHaku iltapäivätoimintaan lukuvuonna 2017 - 2018

Huoltajille on lähetetty Wilman kautta tiedote iltapäivätoimintaan hakemisesta. Hakuaika päättyy 10.5.2017.


Lisätietoja koulutoimistosta, toimistonhoitaja Anja Halén, puh. 044 560 4272 tai palvelusihteeri Margit Kankaanpää, puh. 044 560 4273.