In English | På svenska |

Aamu- ja iltapäivätoimintaHuittisten kaupunki järjestää iltapäivätoimintaa Huittisten keskustassa ja Vampulassa Sallilan koululla koulupäivinä. Ryhmät käynnistyvät, mikäli niihin on sitovasti ilmoittautunut vähintään seitsemän päivittäin toimintaan osallistuvaa lasta. Lapset ovat vakuutettuja toiminnan ajan. Osallistumismaksu laskutetaan sitovien ilmoittautumisten mukaan kuukausittain.


Lakisääteistä iltapäivätoimintaa järjestetään 1 - 2 vuosiluokan oppilaille ja

1 - 4 luokkien erityisen tuen oppilaille. Lakisääteisyys ei tuo oppilaille subjektiivista oikeutta toimintaan eikä toimintaa pystytä välttämättä järjestämään kaikille oppilaille.


Iltapäivätoimintaa järjestetään Huittisten keskustassa Nuorisoklubin tiloissa (os. Koulukatu 1) klo 12:30 - 17:00 ja Sallilan koululla klo 13:00 - 16:15 koulupäivinä.


Sallilan koululla ei lukuvuonna 2018 - 2019 järjestetä iltapäivätoimintaa, koska määräaikaan mennessä ryhmään ei ilmoittautunut riittävästi päivittäin toimintaan osallistuvia lapsia.

 

Iltapäivätoimintaan haetaan keskitetysti lukuvuosittain, yleensä toukokuussa, mutta hakemuksia otetaan vastaan koko kouluvuoden ajan. Haku tapahtuu sähköisesti Wilman kautta.


Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut 1.8.2017 alkaen:

- 90 €/kk päivittäin toimintaan osallistuva

- 45 €/kk enintään 10 päivänä kuukaudessa toimintaan osallistuva

  


Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma ja maksut 1.8.2017 alkaen.