In English | På svenska |

Muskari

 

Ilmoittautuminen:

Musiikkileikkikouluun ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake TÄSTÄ aukeavan linkin kautta. Ryhmät on perustettu toukokuun 15. päivä mennessä tulleiden ilmoittautumisten perusteella. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista ja oppilaspaikan voi saada, mikäli ryhmissä on vapaita paikkoja. Paikat ryhmiin täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.Mitä muskari on? 

Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari on tasolta toiselle etenevää, tavoitteellista musiikkikasvatusta.


Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää ja ylläpitää lasten myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen.


Opetuksen keskeisimpiä periaatteita ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys sekä leikinomaisuus.


Työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, kuunteleminen ja luova leikki.


Huittisten musiikkiopistossa varhaisiän musiikkikasvatusta järjestetään perheryhmissä (3kk-2v) ja musiikkileikkiryhmissä (3 – 6v). Lisäksi järjestetään soitinvalmennusopetusta.


Tavataan muskarissa!


Lukukausimaksu ja maksuehdot

Lukukausimaksu on 70 € / oppilas / lukukausi.
Musiikkiopistossa soitinoppilaana olevalta ei peritä musiikkileikkikoulumaksua.

Musiikkileikkikoulussa ei ole käytössä sisaralennuksia.

Syyslukukauden lukukausimaksu postitetaan syys-marraskuussa ja kevätlukukauden lukukausimaksu huhtikuussa.


Jos lapsi on mukana musiikkileikkikouluryhmässä kolmen opetuskerran jälkeen, peritään lukukausimaksu kokonaisuudessaan.
Lukukausimaksua ei laskuteta, jos ilmoitus lapsen lopettamisesta on tehty opettajalle tai kansliaan viimeistään ennen neljättä opetuskertaa.
Ryhmästä poisjäänti ei ole lopetus, vaan lopettamisesta pitää aina erikseen kirjallisesti esim. sähköpostilla ilmoittaa.

Musiikkileikkikoululaisen poissaoloa tunnilta ei voida korvata. Opettajan sairausloman tai sairaan lapsen hoitovapaan vuoksi peruttua musiikkileikkikoulutuntia ei korvata.

Musiikkileikkikoulua koskevissa kysymyksissä tai toiveissa kannattaa aina ensin ottaa yhteyttä opettajaan. Opettajat vastaavat kysymyksiin viikosta 33 alkaen.

Muskarin opetus alkaa viikolla 34.


Janina Pirttimäki, musiikkipedagogi (varhaisiän musiikinopetus ja harmonikka),

opetuspiste Huittinen
puh. 044 - 560 4169,
e-mail: janina.pirttimaki[at]huittinen.fi tai janina.pirttimaki[at]humo.fi


Jani Mäkelä, musiikkipedagogi (varhaisiän musiikinopetus)
Opetuspisteet Harjavalta, Kokemäki ja Säkylä

puh. 044 - 560 4168

e-mail: jani.makela [at]huittinen.fi tai jani.makela[at]humo.fi