In English | På svenska |

Muskari

 

Ilmoittautuminen:

Musiikkileikkikouluun ilmoittaudutaan täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake TÄSTÄ piakkoin aukeavan linkin kautta. Ryhmät perustetaan toukokuun 15. päivä tilanteen mukaisesti.
Paikat ryhmiin täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.


Ryhmien vapaita paikkoja voit tiedustella suoraan opettajilta.

Muskareiden lv 2017-2018 lukujärjestykset julkaistaan TÄSSÄ.


Musiikkileikkikoulua koskevissa kysymyksissä tai toiveissa kannattaa aina ensin ottaa yhteyttä opettajaan.


Opettajat vastaavat kysymyksiin viikosta 33 alkaen.

Muskarin opetus alkaa viikolla 34 (ma 21.8. alkava viikko).


Janina Pirttimäki, musiikkipedagogi (harmonikka ja varhaisiän musiikkikasvatus),

opetuspiste Huittinen
puh. 044 - 560 4169,
e-mail: janina.pirttimaki[at]huittinen.fi tai janina.pirttimaki[at]humo.fi


Jani Mäkelä, musiikkipedagogi (varhaisiän musiikinopetus)
Opetuspisteet Harjavalta Kokemäki ja Säkylä

puh. 044 - 560 4168

e-mail: jani.makela [at]huittinen.fi tai jani.makela[at]humo.fiLukukausimaksu ja maksuehdot
Lukukausimaksu on 70 € / oppilas / lukukausi.
Sisarusryhmän maksu on 95 € / perhe / lukukausi.
Musiikkiopistossa soitinoppilaana olevalta ei peritä musiikkileikkikoulumaksua.

Musiikkileikkikoulussa ei ole käytössä sisaralennuksia.

Syyslukukauden lukukausimaksu postitetaan syys-marraskuussa ja kevätlukukauden lukukausimaksu huhtikuussa.


Jos lapsi on mukana musiikkileikkikouluryhmässä kolmen opetuskerran jälkeen, peritään lukukausimaksu kokonaisuudessaan.
Lukukausimaksua ei laskuteta, jos ilmoitus lapsen lopettamisesta on tehty opettajalle tai kansliaan viimeistään ennen neljättä opetuskertaa.
Ryhmästä poisjäänti ei ole lopetus, vaan lopettamisesta pitää aina erikseen ilmoittaa.

Musiikkileikkikoululaisen poissaoloa tunnilta ei voida korvata. Opettajan sairausloman tai sairaan lapsen hoitovapaan vuoksi peruttua musiikkileikkikoulutuntia ei korvata.

Mitä muskari on? 

Varhaisiän musiikkikasvatus eli muskari on tasolta toiselle etenevää, tavoitteellista musiikkikasvatusta.


Musiikkileikkikoulun tehtävänä on herättää ja ylläpitää lasten myönteinen asenne musiikkia kohtaan ja antaa virikkeitä jatkuvan musiikin harrastuksen syntymiseen.


Opetuksen keskeisimpiä periaatteita ovat musiikin kokonaisvaltainen kokeminen, elämyksellisyys sekä leikinomaisuus.


Työtapoja ovat laulaminen, soittaminen, loruileminen, musiikkiliikunta, kuunteleminen ja luova leikki.


Huittisten musiikkiopistossa varhaisiän musiikkikasvatusta järjestetään perheryhmissä (3kk-2v) ja musiikkileikkiryhmissä (3 – 6v). Lisäksi järjestetään soitinvalmennusopetusta.


Tavataan muskarissa!