In English | På svenska |

Opiskeluhuolto

 

Opiskeluhuolto on opiskelijoiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Tavoitteena on luoda turvallinen ja terve opiskelu- ja työympäristö sekä ehkäistä syrjäytymistä. Opiskeluhuolto on opiskeluympäristön hyvinvoinnin edistämistä sekä oppimisvaikeuksien ja muiden ongelmien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista. Opiskelijoiden osallisuutta oman työyhteisönsä hyvinvoinnin edistämisessä tulee tukea. Vastuu opiskeluhuollosta kuuluu osaltaan kaikille opiskeluyhteisössä työskenteleville.

Keskeinen rooli opiskeluhuollossa on opiskeluhuoltoryhmällä. Siihen kuuluvat opiskelijaterveydenhoitaja, terveyskeskuspsykologi, opinto-ohjaaja, opettajajäsen sekä rehtori. Tarpeen mukaan ryhmää voidaan täydentää ryhmänohjaajilla ja muilla opettajilla. Ryhmän tavoitteena on laajasti käsitellä opiskelijoiden ongelmia ja sopia menettelytavoista eri tilanteissa. Rehtori toimii kokouksen koollekutsujana ja sihteerinä.


 

Terveydenhoitaja

Terveydenhoitaja Mailis Roue on tavattavissa koululla yleensä maanantaisin,keskiviikkoisin ja perjantaisin. Terveydenhoitajan ovessa on tarkemmat päivät ja kellonajat.

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille tehdään terveyskysely. Tiedot ovat luottamuksellisia ja tulevat opiskeluterveydenhuollon käyttöön. Opiskelijat kutsutaan terveystapaamiseen ensimmäisen lukuvuoden aikana.

Tarkempaa tietoa opiskeluterveydenhuollon palveluista ja terveydestä löydät Opiskeluterveydenhuolto

 


Roue, Mailis, Opiskelijaterveydenhoitaja
Puhelin 044 772 8322

Koululääkäri

Koululääkärin vastaanotolle varataan aika terveydenhoitajan kautta. Pääsääntöisesti kiireellisissä sairaustapauksissa kehotetaan kuitenkin hakeutumaan omaan terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle.

Opiskeluterveydenhuoltoa koskevan asetuksen mukaan opiskelijalla on oikeus koululääkärin terveystarkastukseen, joten opiskelijat kutsutaan kerran lukion aikana lääkärintarkastukseen. Poikkeuksena miespuoliset lukiolaiset, joilla on lääkärintarkastus kutsuntoja varten.


Psykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää ja tukea lasten ja nuorten koulunkäyntiä, opiskelua, oppimista ja hyvinvointia sekä koko kouluyhteisön hyvinvointia. Koulupsykologin puoleen voi kääntyä niin oppilas itse, hänen huoltajansa kuin opettajakin silloin, kun jollain näistä alueista tulee esiin pulmia. Myös esimerkiksi mielialaan, stressiin ja muihin mieltä painaviin asioihin liittyen voi hakeutua koulupsykologin juttusille.


Parhaiten tavoittaa puhelimitse numerosta 044 773 0230 (puhelinaika ma, ti, to klo 12.00–12.30), Wilman kautta tai sähköpostitse. Työhuone on lukion kellarikerroksessa. Vastaanottoaika ilman ajanvarausta on lukiolaisille keskiviikkoisin klo 13–14. Tällöin nuorella itsellään on mahdollisuus psykologin tapaamiseen varaamatta erikseen aikaa.Hammashoito

Hammashoito on maksuton alle 18-vuotiaille oman asuinkunnan hammashoitolassa. 18-vuotiaille hammashoito on maksullista.
Muista kunnista olevat lukiolaiset ovat oikeutettuja, paitsi kiireelliseen hammashoitoon, myös opintojen aikana yhteen suun terveystarpeen arviointiin opiskelupaikkakunnan hammashoitolassa. Maksukäytäntö on sama kuin edellä.

Hammashoito