In English | På svenska |

Tonttivarausehdot - jotta homma sujuisi mallikkaasti!


TONTINVARAUSEHDOT


Tonttien tiedot (sijainti, hinta, kaavamääräykset) löytyvät Huittisten Karttapalvelusta, jossa voi jättää myös sähköisen varauksen/ostohakemuksen tontista. Linkki karttapalveluun: https://huittinen.karttatiimi.fi/link/2xZzs

 

Omakotitontit on tarkoitettu yksityishenkilöille omiin asumistarpeisiin rakennettavaa omakotitaloa varten. Kaupunki voi luovuttaa omakotitontin myös ammattirakentajille.Huittinen_MuukalaisetEnnen tonttihakemuksen jättämistä


Perehdythän huolellisesti tonttien tietoihin ennen kuin täytät tonttihakemuksen. Kiinnitä erityistä huomiota kaavamääräyksiin ja mahdollisiin rakennustapaohjeisiin, jotka ovat tonttialueiden esittelyjen yhteydessä.


Tontin valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisen talon voit rakentaa. Siksi on hyvin tärkeää, että tutustut eri tonttien erilaisiin rakentamisvelvoitteisiin. Haethan vain sellaisia tontteja, joihin olet valmis rakentamaan rakennustapaohjeiden mukaisen ja rakentamisvelvoitteen täyttävän talon.


Jos sinulla on kysyttävää kaavamääräyksistä tai rakennustapaohjeista, ota yhteys ennen tontin hakemista rakennustarkastajaan.Tontin varaus- ja kaupan ehdot:


Tontit varataan karttapalvelun kautta.


Tonttien varausaika on kolme  (3) kuukautta varausmaksun suorittamisesta.

Jos varausmaksua ei ole suoritettu 14 vrk kuluttua, tontti vapautetaan uudelleen haettavaksi.

Hakija, jolle tontti varataan, sitoutuu kaupan tekemiseen ennen varausajan päättymistä.

Varausaikana hyväksyttävät rakentamissuunnitelmat tulee esittää kaupungin rakennusvalvontaviranomaiselle.

Kaikilta, joille tontti varataan, peritään varausmaksu.

Tontin varausmaksu hyvitetään kauppahinnassa.

Mikäli varaaja luopuu tontista, pidättää kaupunki varausmaksun kokonaisuudessaan itsellään.

Pientalotontin varausmaksu on 300 €

Muiden tonttien varausmaksu on 1000 €

Kauppahinnan lisäksi peritään kauppakirjan kaupanvahvistamiskulut sekä tontin lohkomiskulut voimassaolevan taksan mukaisesti.

Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset kolmen (3) vuoden kuluessa kaupasta.

Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.

Kauppaan liittyvät muut rajoitukset ja velvoitteet määritellään kauppakirjassa.