In English | På svenska |


Omakotialueet


Omakotitontteja on tarjolla seuraavilta alueilta: 

KuninkainenNanhia


                      Kuninkainen                                                                          NanhiaSampuIhaninmaki


                           Sampu                                                                            IhaninmäkiMatkusjoki


                                                                                      Matkusjoki

 


Tonttien tiedot (sijainti, hinta, kaavamääräykset) löytyvät Huittisten Karttapalvelusta, jossa voi jättää myös sähköisen varauksen/ostohakemuksen tontista. Linkki karttapalveluun: https://huittinen.karttatiimi.fi/link/253Wi

Omakotitontit on tarkoitettu yksityishenkilöille omiin asumistarpeisiin rakennettavaa omakotitaloa varten. Kaupunki voi luovuttaa omakotitontin myös ammattirakentajille.


Ennen tonttihakemuksen jättämistä


Perehdythän huolellisesti tonttien tietoihin ennen kuin täytät tonttihakemuksen. Kiinnitä erityistä huomiota kaavamääräyksiin ja mahdollisiin rakennustapaohjeisiin, jotka ovat tonttialueiden esittelyjen yhteydessä.

Tontin valinta vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisen talon voit rakentaa. Siksi on hyvin tärkeää, että tutustut eri tonttien erilaisiin rakentamisvelvoitteisiin. Haethan vain sellaisia tontteja, joihin olet valmis rakentamaan rakennustapaohjeiden mukaisen ja rakentamisvelvoitteen täyttävän talon.

Jos sinulla on kysyttävää kaavamääräyksistä tai rakennustapaohjeista, ota yhteys ennen tontin hakemista rakennustarkastajaan.


Pientalotontin varaus- ja kaupan ehdot:

Omakotitontin varausaika on kolme (3) kuukautta. Varaus on maksuton.

Kauppahinnan lisäksi peritään kauppakirjan kaupanvahvistamiskulut sekä tontin lohkomiskulut voimassaolevan taksan mukaisesti.


Ostaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaiset rakennukset kolmen (3) vuoden kuluessa kaupasta.

Ostaja vastaa rakennushankkeen suunnitteluun liittyvien maaperätutkimusten suorittamisesta ja maaperän edellyttämistä hankkeen toteuttamiseen liittyvistä rakenteellisista ratkaisuista.

Kauppaan liittyvät muut rajoitukset ja velvoitteet määritellään kauppakirjassa.