In English | På svenska |

Omakotialueet


Tutustuthan myös tontinvarausehtoihin


Omakotitontteja on tarjolla seuraavilta alueilta:                                         KuninkainenKuninkaisten asuinalue rakentuu keskustan tuntumaan terveyskeskuksen eteläpuolelle.  Alue on topografialtaan vaihteleva. Alueen korkein kohta on Kuninkaistenmäellä +61,5 metriä ja alin kohta +51 metriä alueen länsipuolella pellolla. Rakentamisalue on metsämaata, harvennettua taimikkoa ja lehtomaista kangasta, rajoittuen reuna-alueiltaan peltoihin.


Osa tonteista sijoittuu rinteeseen ja niille rakennettaessa tulee varautua rinneratkaisuihin. Alueella voi rakentaa 1 - 1½ -2 -kerroksisia rakennuksia. Omakotitalon lisäksi tontille saa rakentaa enintään 80 m2:n kokoisen autosuoja- ja talousrakennuksen.
                                              NanhiaNanhian asuinalueelta on matkaa keskustaan noin 2,8 kilometriä samoin kuin terveyskeskukseen. Kahteen kouluun ja päiväkotiin sekä kirjastoon on matkaa alle kaksi kilometriä. Luonnontilainen metsäpuisto rajaa tontteja. Alueen länsipuolen lähimetsässä asustelee söpöjä, suurisilmäisiä yöeläjiä - liito-oravia.


Alueella voi rakentaa 1 - 1½ -kerroksisia rakennuksia. Omakotitalon lisäksi tontille saa rakentaa enintään 80 m2:n kokoisen autosuoja- ja talousrakennuksen.
                                               SampuManninmäen pientaloalue sijoittuu Suontaustantien vartelle noin 3,5 km keskustasta pohjoiseen.  Alue on varsin tasaista pelto- ja metsämaata. Sammun ala-aste sijaitsee noin kilometrin etäisyydellä alueesta valtatie 12 länsipuolella. Valtatien alitse on turvallinen kevyen liikenteen kulkuyhteys koululle.


Alueella voi rakentaa 1 - 2 -kerroksisia rakennuksia. Omakotitalon lisäksi tontille saa rakentaa enintään 80 m2:n kokoisen autosuoja- ja talousrakennuksen.
                                             Ihaninmäki

                                                Matkusjoki