In English | På svenska |

Rakennuksen paikan merkitseminen ja sijaintikatselmus

 

 

Rakennuksen paikan merkintä ja sijaintikatselmus ovat  rakennuslupapäätökseen liittyviä katselmuksia.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 75 §:ssä säädetään, että ennen rakentamisen aloittamista kunnan viranomaisen on huolehdittava rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemistä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään.

 

Mittaukset tehdään ETRS-GK23- koordinaatistossa ja 1.1.2014 alkaen N2000-korkeusjärjestelmässä.

 

Rakennuksen paikan merkintä tehdään hyväksytyn asemapiirroksen mittojen mukaisesti asiakkaan/vastaavan työnjohtajan tilauksesta sen jälkeen, kun rakennuslupa on lainvoimainen. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu ja pintamaa on poistettu. Työ on tilattava hyvissä ajoin ennen varsinaisen rakennustyön aloittamista.

 

Sijaintikatselmus tilataan sitten kun rakennuksen perustyö ja jalustan tai sitä vastaavan rakennusvaiheen rakentaminen on suoritettu. Sijaintikatselmuksessa todetaan, että rakennuksen paikka ja korkeusasema ovat vahvistettujen piirustusten mukaiset.

 

Edellä mainitut toimenpiteet sisältyvät rakennusvalvontataksaan ja ne veloitetaan rakennusluvan yhteydessä.