In English | På svenska |
Ilmoitus ARAn avustuksista Lisätietoja korjausavustuksista. Linkistä pääsee ARA:n sivuille.

*****************************************************************************************************

Korjausavustukset


Korjausavustuksista on annettu uusi laki eli laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista (1087/2016). Laki tuli voimaan 1.1.2017. Vuoden alusta ARA toimii valtionapuviranomaisena eli ARA vastaa avustusten hakemisesta, päätöksenteosta, maksamisesta sekä seurannasta.

Korjausavustuksia myönnetään valtion varoista seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Iäkkään ja vammaisen asuntojen sekä veteraanien asuntojen korjaamiseen sosiaalisin perustein (hakijaruokakunnassa vähintään yksi 65-vuotias tai vammainen)


Avustuksissa on jatkuva hakuaika.


Avustushakemus toimitetaan ARAan.


Energia-avustuksia ei enää myönnetä.


ARAn korjausneuvonnan puhelin 029 525 0818 ja sähköposti korjausavustus.ara@ara.fi
Päivitettyä tietoa kosteudenhallinnasta löydät alla olevasta linkistä:

Rakennushankkeen kosteudenhallinta, Kuivaketju10-toimintamalli