In English | På svenska |
uudisrakentaminen

Rakennusvalvonta

 

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden, kuten kaavoituksen, hyvän kaupunkikuvan, turvallisuuden, terveellisyyden ja tarkoituksenmukaisuuden vaatimusten sekä yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamisessa ja rakennusten käytössä kestävää kehitystä tukevalla tavalla.

 

Rakennusvalvonnassa käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat. Lisäksi se tekee lupiin liittyvät katselmukset ja antaa ohjeita rakentajille.

 

Hallintosäännöllä rakennusvalvontaviranomaiseksi on määrätty ympäristö- ja rakennuslautakunta.

 

 

Uusi N2000- korkeusjärjestelmä 1.1.2014 alkaen