In English | På svenska |
leikkipuisto

Leikkipuistot

 

 

Tällä hetkellä kaupungin hoidossa on 29 yleistä leikkipuistoa sekä 13 koulun tai päiväkodin piha-alueella sijaitsevaa leikkipuistoa. Syksyllä 2012 tekninen palvelukeskus aloitti leikkipuistojen kehittämisprojektin, jonka tarkoituksena oli kartoittaa puistojen kunto ja saneeraustarpeet. Kaupungin hoito- ja kunnossapitoresurssit huomioiden tekninen palvelukeskus katsoi tarpeelliseksi vähentää leikkipaikkojen lukumäärää sekä parantaa ja monipuolistaa säilytettäviä puistoja.

 

Määrän vähentämisen tavoitteena on saada lukumäärän sijasta parempilaatuisia leikkipuistoja. Toimenpiteet tullaan toteuttamaan porrastetusti tulevien vuosien aikana ja saneerauksia pyritään toteuttamaan 1-2:lle leikkipuistolle vuosittain. Leikkipuistojen kunnosta ja saneerauksista vastaa tekninen palvelukeskus.

 

 


Leikkipuistot 2016 Nykytilanne


Leikkipuistot Tavoite