In English | På svenska |


Yhdistymisselvitys

HUITTISTEN, KOKEMÄEN, KÖYLIÖN JA SÄKYLÄN KUNTIEN YHTEINEN YHDISTYMISSELVITYS 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus on käynnistänyt koko maan laajuisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen. Uudistuksen tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne. 

 

Tällä sivustolla voit seurata uudistuksen etenemistä Huittisten, Kokemäen, Köyliön ja Säkylän selvitysalueella.

Yhdistymisselvityksen valmistelun johtoa ja koordinointia varten on asetettu kuntien yhteinen ohjausryhmä ja työvaliokunta.

 

Yhdistymisselvityksen selvitysmieheksi on kutsuttu VTM Arto Saarinen ajalle 1.3. – 30.10.2014.

 

Ohjausryhmä

 

Ohjausryhmä ylimpänä valmistelutyötä ohjaavana toimielimenä koostuu kuntien valtuustoryhmien puheenjohtajista ja kuntien henkilöstön edustajista (1/kunta).

 

Osallistumisoikeus ohjausryhmän kokouksiin on myös kuntien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajilla sekä kuntajohtajilla. Lisäksi selvitysmies osallistuu kokouksiin.

 

Ohjausryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 25.2.2014.

 

Työvaliokunta

 

Työvaliokunta vastaa yhdistymisselvityksen operatiivisesta johtamisesta ja valitsee tarvittavat viranhaltijatyöryhmät selvityksen valmisteluun. Lisäksi työvaliokunnan toimialaan kuuluvat mahdollisesti muodostettavan uuden kaupungin strateginen suunnittelu, ylimmän hallinnon ja johdon suunnittelu sekä paikallisdemokratian toteutuminen.

 

Työvaliokuntaan on nimetty joka kunnasta valtuuston ja hallituksen puheenjohtaja ja kuntajohtaja. Selvitysmies osallistuu työvaliokunnan kokouksiin.

 

Työvaliokunnan puheenjohtajana toimii Säkylän valtuuston pj Satu Tietari.