In English | På svenska |

Tälle sivulle on koottu henkilötietolain mukaisia tietosuojaselosteita. Selosteita kartutetaan koko ajan.


Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.


Tietosuojaselosteessa on kuvattu käsiteltävät henkilötiedot, käsittelyn peruste, suojauksen keinot sekä rekisteröidyn oikeudet.


Asiakkaalla (rekisteröidyllä) on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisterinpitäjän rekisterissä sekä oikeus pyytää oikaisua, mikäli tiedoissa on virheitä. Mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus ja siten henkilötietojen käsittely.


Rekisteritietojen tarkastuspyyntöä ja tiedon korjaamispyyntöä varten on laadittu lomake, joka on saatavilla toimintayksiköistä sekä Huittisten kaupungin Internet-sivuilta www.huittinen.fi/asiointi ja lomakkeet. Lomake palautetaan allekirjoitettuna osoitteella Huittisten kaupunki, hallintopalvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.


Tietosuoja- ja rekisteriselosteetNuoriso- ja liikuntapalvelut


Liikuntapalveluiden järjestämiin liikuntatapahtumiin osallistuneiden henkilöiden rekisteri

Liikuntapalveluiden liikuntaryhmiin, uimakouluihin, yhteistyötahojen tapaamisiin ja koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden rekisteri

Liikuntapalveluiden stipendien, palkittavien urheilijoiden asiakasrekisteri

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan toiminta-avustusten rekisteri, Seuraverkko

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden leireille ja retkille hakeneiden henkilöiden rekisteri

Nuoriso- ja liikuntapalveluiden nuorisotiloilla vierailevien asiakasrekisteri

Nuoriso- ja liikuntapalvelujen kerhotoiminnan rekisteri

Etsivän nuorisotyön asiakastietojen tilastointijärjestelmä

Nuorten työpajan palveluja ostavien asiakasrekisteri


Nuorten työpajan valmennuksen arvioinnin tukijärjestelmä VAT

Nuorten työpajatoiminnan tilastointijärjestelmä

Uimahallin Pusatec älykortti-sovelluksen hallintaohjelma

Uimahallin valvontakamerajärjestelmä

Potilasrekisteri

Päihdehuollon asiakasrekisteriSatakirjastojen tietosuojaseloste


Koulupsykologin ja koulukuraattorin asiakastietojärjestelmä AURA


Tekninen palvelukeskus


Vesihuollon asiakastietojärjestelmä


Vuokralaskutuksen asiakastietojärjestelmä


Maa-ainesluparekisteri


Rakennus- ja huoneistorekisteri


Rakennusvalvonnan luparekisteri


Evolta Oy:n LupaPiste rekisteri- ja tietosuojaseloste


Väestörekisterikeskuksen rekisteriseloste


YmpäristöluparekisteriKauppiasverkosto