In English | På svenska |

Tietosuoja

Tietosuoja-asetus tarkentaa henkilötietojen käsittelyä 25.5.2018 alkaen


EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) sovelletaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös kunnan toiminnassa. Uudistuksen myötä henkilötietojen käsittelysäännöt tarkentuvat ja yhdenmukaistuvat EU-jäsenmaissa.


Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on muun muassa


· henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen


· kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys


· avoimen informoinnin lisääminen.


Kunnalla on myös kokonaisvastuu yhteistyötahojensa henkilötietojen käsittelystä.


Yksityishenkilöille eli rekisteröidyille uudistus näkyy esimerkiksi uusina oikeuksina. Rekisteröidyillä on aiempaa enemmän ja parempia oikeuksia, joiden avulla he voivat ymmärtää ja seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.


Huittisten kaupungin tietosuojavastaava on Anne Mäkelä 044 - 5604207

Terveydenhuollon yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa on Päivi Santamäki 044 - 772 8248