In English | På svenska |
etusivun banneri

Oikeusministeriön vaalisivut


*********************************************************************************************************


PRESIDENTINVAALIT 2018  HUITTISTEN KAUPUNGISSA 


Ennakkoäänestys 17. - 23.1.2018

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii 

Huittisten kaupunginvirasto
käyntiosoite: Risto Rytin katu 36 

17. – 19.1. ja 22. – 23.1.2018  klo 9.00 – 18.00 
20. – 21.1.2018 (la – su)         klo 11.00 – 16.00 

Vampulan kirjasto
käyntiosoite: Sallilantie 43

Ke 17.1.2018 klo 13.00 – 19.00 
to 18.1.2018  klo 13.00 – 19.00
pe 19.1.2018 klo 10.00 – 16.00 


Mahdollinen toinen vaalikierros 31.1. - 6.2.2018

Huittisten kaupunginvirasto
käyntiosoite: Risto Rytin katu 36 

31.1.– 2.2. ja 5. – 6.2.2018   klo 9.00 – 18.00 
3. – 4.2.2018 (la – su)           klo 11.00 – 16.00 

Vampulan kirjasto
käyntiosoite: Sallilantie 43

Ke 31.1.2018     klo 13.00 – 19.00 
to 1.2.2018       klo 13.00 – 19.00
pe 2.2.2018      klo 10.00 – 16.00 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö jonka kotikunta on Huittinen ja jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia sekä kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, saavat äänestää ennakolta kotonaan.  Muut perheenjäsenet eivät voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, osoite Risto Rytin katu 36, 32700  HUITTINEN, puh. 044 560 4207 tai  (02) 560 4111 viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 mennessä. 

Mahdollisen toisen vaalikierroksen osalta ilmoittautuminen on tehtävä  viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00 mennessä. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Mikäli ilmoitus saapuu keskusvaalilautakunnalle ensimmäistä vaalia koskevan määräajan jälkeen, mutta ennen toista vaalia koskevaa määräaikaa, sitä pidetään, ellei muuta ilmene, ilmoittautumisena toisen vaalin kotiäänestykseen.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana ja henkilölle ilmoitetaan ajankohta, jolloin äänestys hänen kohdallaan tapahtuu.

Varsinainen äänestyspäivä su 28.1.2018 klo 9.00 - 20.00 ja mahdollisen toisen kierroksen äänestyspäivä su 11.2.2018 klo 9.00- 20.00

Äänestyspaikka

Äänestysalueiden Huittinen 1, Huittinen 2 ja Huittinen 3 äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä on Huittisten kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36

Äänestysalueen Vampula 4 äänestyspaikka Vampulassa on Sallilan koulu, Sallilantie 63. 

Ne kuntalaiset, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Huittinen 2 äänestysalueeseen.

Keskusvaalilautakunta

Huittisten kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Leena Hakanen, puh. 044 560 4201 ja sähköpostiosoite leena.hakanen@huittinen.fi.

Lisätietoja vaaleista www.vaalit.fi tai www.huittinen.fi => Presidentinvaalit.

Huittisissa 20. päivänä joulukuuta 2017  

HUITTISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


*************************************************************************************************************************