In English | På svenska |

Luottamushenkilöorganisaatio

 

 

Kaupunginvaltuusto on ylin päättävä elin ja sen kokous on kaikille julkinen. Kaupunginvaltuuston tekemien päätösten täytäntöönpanosta sekä asioiden valmistelusta vastaa kaupunginhallitus yhdessä lautakuntien ja viranhaltijoiden kanssa.

 

Asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia.

 

Päätösvalta määritellään kaupungin omissa johtosäännöissä. Niiden perusteella päätöksiä tekevät joko viranhaltijat, lautakunnat, kaupunginhallitus tai kaupunginvaltuusto.

 

Toiminta tapahtuu valtuuston kullekin vuodelle hyväksymän talousarvion määrärahojen puitteissa.

 

Esityslistat julkaistaan ennen kokousta ja pöytäkirjat pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen. Pöytäkirjat tarkistetaan noin viikon kuluttua kokouksesta.