In English | På svenska |
etusivun banneri

Oikeusministeriön vaalisivut


SUOMEN KUNTALIITON VAALISIVUT 


*************************************************************************************************************************************

Huittisten kaupungin kuntavaalien 2017 ehdokaslistojen yhdistelmä****************************************************************************************************************************************

KOTIÄÄNESTYKSEEN ILMOITTAUTUMINEN 

Henkilön, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän on ennakolta ilmoitettava siitä keskusvaalilautakunnalle.

Mikäli haluat  ilmoittautua kotiäänestykseen, voitte tehdä sen 
  1. täyttämällä oheisen lomakkeen (ilmoituksen tekijän osuus -kohdat) ja palauttamalla sen Huittisten kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteeseen Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN 
  2. tai soittamalla puh. 044-560 4204  tai kaupungin puhelinvaihteeseen puh. 02-560 4111. 

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen - täytettävä ja tulostettava pdf -lomake
Lomakkeet voi myös ensin tulostaa ja täyttää sitten käsin.

Ilmoitus on tehtävä viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi myös äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana 29.3. – 4.4.2017 välisenä aikana. Kotiäänestystä käyttävälle henkilölle ilmoitetaan ajankohta, jolloin kotiäänestys hänen kohdallaan suoritetaan.

Lisätietoja keskusvaalilautakunnan sihteeri Leena Hakanen, puh. 044 560 4203

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

************************************************************************************************************************************


KUNTAVAALIT 2017 HUITTISTEN KAUPUNGISSA 


Ennakkoäänestys 29.3. – 4.4.2017

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii Huittisten kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36 
29. – 31.3. ja 3. – 4.4.2017 klo 9.00 – 18.00 
1. – 2.4.2017 (la – su)       klo 11.00 – 16.00 

Vampulan kirjasto, Sallilantie 43
Ke 29.3.2017 klo 13.00 – 19.00 
to 30.3.2017 klo 13.00 – 19.00
pe 31.3.2017 klo 10.00 – 16.00 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö jonka kotikunta on Huittinen ja jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia sekä kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, saavat äänestää ennakolta kotonaan.  Muut perheenjäsenet eivät voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, osoite Risto Rytin katu 36, 32700  HUITTINEN, puh. 044 560 4204 tai  (02) 560 4111 viimeistään tiistaina 28.3.2017 klo 16.00 mennessä. 

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana ja henkilölle ilmoitetaan ajankohta, jolloin äänestys hänen kohdallaan tapahtuu.

Varsinainen äänestyspäivä su 9.4.2017 klo 9.00- 20.00

Äänestyspaikka

Äänestysalueiden Huittinen 1, Huittinen 2 ja Huittinen 3 äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä on Huittisten kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36

Äänestysalueen Vampula 4 äänestyspaikka Vampulassa on Sallilan koulu, Sallilantie 63. 

Ne kuntalaiset, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Huittinen 2 äänestysalueeseen.

Keskusvaalilautakunta

Huittisten kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Leena Hakanen, puh. 044 560 4203 ja sähköpostiosoite leena.hakanen@huittinen.fi.

Lisätietoja vaaleista www.vaalit.fi tai www.huittinen.fi => Kuntavaalit.

Huittisissa 22. päivänä helmikuuta 2017  

HUITTISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

*************************************************************************************************************************