In English | På svenska |

YHDYSKUNTATEKNIIKKATARVIKKEET


Huittisten kaupungin vesihuoltolaitos pyytää tarjoustanne yhdyskuntatekniikkatarvikkeista vuodelle 2018.

Toimitus tapahtuu vuoden 2018 aikana erillisten tilausten mukaan.

 

Tarjouksessa tulee huomioida seuraavat toimitusehdot:

 

1.     Toimitusaika tilauksesta ilmoitettava

2.     Toimitustapa rahtivapaasti Huittisissa

3.     Maksuehto 30 pv netto

4.     Tarjouksen tulee olla sitovana voimassa vuoden 2018 loppuun asti

5.     Viivästyskorko on korkolain mukainen

 

Tarjous tulee antaa liitteille 1 ja 2. Liitteet löytyvät sähköisessä muodossa osoitteesta www.huittinen.fi/hankinnat.

 

- Liitteen 1 kokonaisuuksille 1-15 annetaan tarkka euromääräinen hinta.

Kokonaisuudelle 16, 17 ja 18 annetaan alennusprosentti, joka on sidottu tarjouksen mukana toimitettuun hinnastoon.

 

- Tarjoajan on lisäksi annettava yhdyskuntatekniikan tuotteilleen tuoteryhmittäinen (saa noudattaa tarjoajan oman hinnaston mukaista jaottelua) alennusprosentti liitteessä 2 koskien niitä tuotteita, joita ei liitteen 1 listassa ole mainittu.

 

Tarjoajan tavoitteena tulee olla, että se tarjoaa mahdollisimman täydellisesti liitteen 1 ja 2 kokonaisuudet. Tarjoajan tulee tarjouksessaan tarjota kuitenkin vähintään seuraavasti tullakseen huomioiduksi tarjousvertailussa:

 

- Liitteestä 1 vähintään 12 kokonaisuutta kokonaisuuksista 1-15 siten, että vähintään liitteessä 1 mainittu kattavuus saavutetaan

 

TAI

 

- Liitteestä 1 vain valurautakansistoja

 

Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden valita yhden tai useamman toimittajan sekä kilpailuttaa yli 5 000 euron arvoisia hankintojaan tarvittaessa erikseen. Liitteen 1 kokonaisuuksia 13 ja 14 voidaan tilata myös kaivojen valmistajalta. 

 

Valintaperusteena on halvin hinta. Vertailu tehdään liitteen 1 tuotteiden perusteella.

 

Tarjousten liitteineen on oltava perillä suljetussa kuoressa 3.11.2017 klo 12.00 mennessä osoitteella Huittisten kaupunki, Tekninen palvelukeskus, Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN tai sähköpostilla tekninen@huittinen.fi. Kuoreen ja sähköpostiin merkintä ”Yhdyskuntatekniikkatarvikkeet 2018”.

 

Liitteet 1 ja 2 toimitetaan sähköisessä muodossa joko sähköpostitse osoitteeseen tekninen@huittinen.fi tai postitse suljettuun kuoreen laitetulla muistitikulla.

 

Lisätietoja antaa vesihuoltoinsinööri Jaakko Voittomäki p. 044 773 0222 ja maanrakennusinsinööri Sauli Riekkinen p. 044 560 4345.

 

Hankinnasta on lähetetty ilmoitus julkaistavaksi Hilma-portaalissa 6.10.2017.

 

HUITTISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS

 

  

Jaakko Voittomäki                                              Sauli Riekkinen

Vesihuoltoinsinööri                                             Maanrakennusinsinööri

 

 

 

Liite 1: Tarjouslomake 7 sivua: Liite 1 Yhdyskuntatekniikkatarvikkeet vuodelle 2018


Liite 2: Alennusprosenttilomake:

Liite 2 Alennusprosentit 2018