In English | På svenska |

Uusi liikuntahalli


Korjaus 3.3.2017 julkaistuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin: (päivitetty 24.3.2017)


- Tarjouspyyntöjen (rakennus-, LVV-, IV-, sähkö- ja RAU) kohta 12:

 

” Tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus alla esitetyin kriteerein ja painoarvoin.”


Tarjouspyyntöihin on jäänyt laadintavaiheessa väärä teksti. Tarjouspyynnön mukaisesta valintamenettelyn kuvauksesta ja vertailukriteereistä ilmenee, että kyseessä on nimenomaan kokonaistaloudellisen hinta-laatu –suhteen mukainen valintaperuste.


Esitetyt lisätietopyynnöt ja niihin annetut vastaukset sekä täydennysaineisto: (päivitetty 24.3.2017)

Huittisten liikuntahalli laskentakysymykset ja vastaukset lopullinen

22-00 Asemapiirustus

2654_Huittinen_Liikuntahalli_Teräsrungon materiaaliluettelo, palosuojaam...

2654_Huittinen_Liikuntahalli_Teräsrungon materiaaliluettelo, palosuojatu...

HUI_F31.3

LVI lisäkirje

Selvitys kunnallistekniikan toimintarajoista


Täydennyksiä ja vastauksia liikuntahallin urakka-asiakirjoja koskeviin kysymyksiin (päivitetty 13.3.2017 klo 15.30):

 

Täydennykset:

 • Purkutyöselitys liitteineen (tilattava asiakirja; toimitetaan tarjousasiakirjat jo tilanneille)

  • Huhkolinna eri rakentamisvaiheiden asiakirjat, 14 kpl

  • Haitta-ainekartoitus

  • Huittisten kaupungin johtokartta alueesta

 • Sähkösuunnittelijan omat korjaukset suunnitelma-asiakirjoihin

  • Työselitys kohta H03: Kiinteistöön tulee paloilmoitin, jolle tehdään normaali varmennustarkastus

  • Työselitys kohta H205: UPS-laitteita tulee 1 kpl. Mikä on vain kameroille.

  • Valaisinluettelo pos 26: Tehotieto on rivillä väärin, Pitää olla 40W. Valaisimen tyyppi ja muut tiedot on oikein

 

Vastauksia esiin nousseisiin asiakirjoja koskeviin kysymyksiin:

 

 • ARK-suunnitelmat:

  • Pihasuunnitelma – laaditaan työmaavaiheessa, laskennassa tarvittavat tiedot ovat asemapiirustuksessa ja työselityksissä

  • Alakattopiirustukset – laaditaan työmaavaiheessa, laskennassa tarvittavat tiedot ovat pohjapiirustuksissa, huonekorteissa ja työselityksissä

  • Lattia, seinä- ja kattopinnat on esitetty maalausselostuksen liitteenä olevassa tilaluettelossa.

 • Sähkösuunnitelmat:

  • Toimitettu pääkaavio 1640-221 sisältää kaikki sivut, sivunumeroinnissa on virhe (sivu 4 puuttuu)

 

Muihin suunnitelmien sisältöjä koskeviin tiedusteluihin vastataan tarjouspyynnön mukaisesti 24.3.2017 klo 15.00 mennessä.

 


Täydennykset ja korjaukset 3.3.2017 julkaistuihin tarjouspyyntöasiakirjoihin: (päivitetty 3.3.2017 klo 13.12)

- Tarjouspyyntöjen (rakennus-, LVV-, IV-, sähkö- ja RAU) kohta 11.2.:

"vaihtoehtoisesti referenssinä voi esittää vastaavan kokoisen yksityisen liikunta- tai liikerakennuksen peruskorjaus- tai uudisrakennustyön."Kohteen pääpiirustukset, työselostus ja havainnekuva:

HUI_P1 (pdf) (853.8 KB)

HUI_P2 (pdf) (1.3 MB)

HUI_P3 (pdf) (1 MB)

HUI_P4 (pdf) (419.9 KB)

HUI_P5 (pdf) (1007.1 KB)

HUI_P6 (pdf) (2 MB)

HUI_P7 (pdf) (674.4 KB)

HUI-TYÖSELOSTUS (pdf) (1.6 MB)

501_Rungon_havainnekuva (pdf) (101.1 KB)


Pohjakarttaote:

Ote pohjakartasta


ESPD:

Tarjoaja tallentaa ESPD-kooditiedoston koneelleen ja lataa sen ESPD-palveluun: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=fi


ESPD-kooditiedostot urakoittain:

espd-request rakennusurakka (xml) 

espd-request sähköurakka (xml)

espd-request LVVurakka (xml)

espd-request IVurakka (xml)

espd-request rakennusautomaatiourakkaOhjeistus ESPD-lomakkeen käytöstä löytyy TEM:n verkkopalvelusta: Ohjeistus yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisestä täyttämisestä ja käytöstä Euroopan komission luomassa palvelussa.


Urakat:

Uusi liikuntahalli, rakennusurakka


Uusi liikuntahalli, sähköurakka


Uusi liikuntahalli, LVV-urakka


Uusi liikuntahalli, IV-urakka


Uusi liikuntahalli, rakennusautomaatiourakka