In English | På svenska |

Teknisen palvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Poikkeamishakemuksen kuuleminen (MRA 86 §)


Torkinkatu 6:n rakennuspaikalle Huittisissa on haettu poikkeamista asemakaavan määräyksestä käyttötarkoituksen muutokseksi asuinrakentamisesta osittain liiketilaksi. Hakemus liitteineen on nähtävillä 17.- 24.10.2018 Huittisten rakennusvalvonnassa, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Naapureiden ja niiden, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollista tehdä kirjallinen muistutus viimeistään 24.10.2018 osoitteeseen: Huittisten kaupunki, Ympäristö- ja rakennuslautakunta, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.


Huittisten kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta


************************************************************************************************************************************************


Kuulutus


Ympäristösuojelulain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 19.10.2018 antamallaan päätöksellä nro 202/2018/1 tarkastanut ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta. 

Hakija
Rannan Tila Oy

Asia 
Sikalan ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Huittinen. 

Sijainti 
Huittisten kaupungissa kiinteistöllä Ranta 102-434-755 osoitteessa Räikänmaantie 935. 

Päätös on nähtävillä valitusaikana 19.10. – 19.11.2018 Huittisten kaupungin ympäristöpalvelussa (Risto Rytin katu 36). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusaika päättyy 19.11.2018

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 

Lisätietoja asiasta antavat 
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen puh. 0295 016 443 
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen puh. 0295 016 421 
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi

*******************************************************************************************************************************************

Tiedonanto kalatalousmaksusuunnitelmien päätöksistä

Kuulutus on nähtävillä 12.10. - 16.11.2018/Nro 91 


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Rannikon kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto) antaa 8.10.2018 päätökset ympäristönsuojelulain 57 § ja vesilain 3: 14, 15 § mukaisista asioista. 

 

Asiat:           

Eurajoen alueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016–2020

Dnro 3484/5722/2014

 

Jämijärven vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Dnro 2269/5722/2015

 

Karvianjoen kuormittajien kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020

Dnro 3464/5722/2015

 

Kasalanjoen ja Trolssijoen vesistöalueiden turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Dnro 2270/5722/2015

 

Kemiönsaaren kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020 Dnro

2271/5722/2015

 

Kokemäenjoen Harjavallan ja Kolsin välisen alueen kuormittajien kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Dnro 2273/5722/2015

 

Kokemäenjoen alaosan kuormittajien kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille

2016-2020 Dnro 2272/5722/2015

 

Laajoen vesistöalueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020

Dnro 2274/5722/2015

 

Lapinjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Dnro 2275/5722/2015

 

Loimijoen vesistöalueen kuormittajien kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille

2015-2020 Dnro 2276/5722/2015

 

Otamonjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksun käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Dnro 2277/5722/2015

 

Rauman alueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma 2016-2020

Dnro 2278/5722/2015

 

Salon seudun kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020

Dnro 3474/5722/2015

 

Samminjoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2015-2020 Dnro 2280/5722/2015


Sammunjoen turvetuotannon kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2015-

2020 Dnro 2281/5722/2015

 

Tuorijoen vesistöalueen turvetuotannon kalatalousmaksun käyttösuunnitelma vuosille

2015-2020 Dnro 2282/5722/2015

 

Turun seudun kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-2020

Dnro 2284/5722/2015

 

Uudenkaupungin edustan merialueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille

2016-2020 Dnro 2285/5722/2015

 

Yläneenjoen vesistöalueen kalatalousmaksujen käyttösuunnitelma vuosille 2016-

2020 Dnro 2283/5722/2013 

 

Käyttösuunnitelmapäätökset ovat sen ajan, kun päätöksiin voi hakea oikaisua nähtävänä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi -> Varsinais-Suomi -> Ajankohtaista -> Kuulutukset sekä Varsinais-Suomen ELY-Keskuksen kirjaamossa (Itsenäisyydenaukio 2, 20800 TURKU). Tämä tiedonanto on nähtävillä niiden kuntien ja kaupunkien ilmoitustauluilla, joiden alueelle maksuvelvoitteet ja niiden käyttö kohdistuvat.

 

Päätökseen voi hakea oikaisua Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. Oikaisukirjelmä liitteineen on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään 16.11.2018. Oikaisunhakua koskevat tarkemmat ohjeet ilmenevät päätösten liitteenä olevasta oikaisuvaatimusosoituksesta.

 

Helsingissä 8.10.2018 

 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 Kalatalouspalvelut, Helsingin aluetoimisto Opastinsilta 12, 00520 Helsinki

Kalastusmestari Kimmo Nieminen puh. 0295 022 003 

 

 

 

VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS, Kalatalouspalvelut

www.ely-keskus.fi

etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Y-tunnus 2296962-1

Aluetoimistot:

PL 236

20101 TURKU

Puh. 029 502 2500

PL 1041

45101 KOUVOLA Puh. 029 502 9000

PL 36

00521 HELSINKI Puh. 029 502 1000

PL 131

65101 VAASA

Puh. 029 502 8500

 

*********************************************************************************************************************************************


Kuulutus 


Ympäristönsuojelulain mukainen päätös 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 9.10.2018 antamallaan päätöksellä nro 188/2018/1 tarkastanut ympäristöluvan voimassa olevien päätelmien osalta. 

Hakija
Nasut Oy 

Asia 
Sikalan ympäristöluvan tarkistaminen uusien BAT-päätelmien vuoksi, Huittinen. 

Sijainti 
Eläinsuoja sijaitsee Huittisten kaupungissa kiinteistöllä Mäkelä 102-427- 10-0 osoitteessa Suontaustantie 833. 

Päätös on nähtävillä valitusaikana 9.10. – 8.11.2018 Huittisten kaupungin ympäristöpalvelussa (Risto Rytin katu 36). Päätös on lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. 
Valitusaika päättyy 8.11.2018

Valitus on osoitettava ja toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle (PL 204, 65101 VAASA tai vaasa.hao@oikeus.fi). Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille. 

Lisätietoja asiasta antavat 
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen puh. 0295 016 443 
Ympäristöneuvos Tero Mäkinen puh. 0295 016 421 
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi


******************************************************************************************************************************

Kuulutus


Ympäristölupahakemus


Hakija: Tmi Jyri Matintalo

 

Asia: Ympäristöluvan muuttaminen, Huittinen

 

Hakemuksen mukainen toiminta

Hakemus koskee nautakasvattamon laajentamista vaiheittain siten, että tilalle tulee enintään 1 000 sonnia (12–24 kk) ja 600 sonnivasikkaa (6–12 kk) sekä olemassa olevan 540 lihasian sikalan toiminnan jatkamista.

 

Tilalla on kaksi kuivikepohjalla toimivaa nautakasvattamoa ja yksi ritiläpohjainen nautakasvattamo. Toiminnan laajentamisen yhteydessä tilalle on tarkoitus rakentaa uusi eläinsuoja naudoille.

 

Sikala toimii yhdessä rakennuksessa lietelantajärjestelmällä. Sikalarakennuksen ilmanvaihdon poistohormit sijaitsevat katolla.

 

Tilalla on kolme kuivalantalaa, joista kaksi on katettuja, ja kolme lietesäiliötä, joista kaksi on katettuja. Kaikki lietesäiliöt ovat betonirakenteisia ja ne täytetään altapäin. Lisäksi käytössä on etälietesäiliö noin kahden kilometrin päässä tilakeskuksesta.

 

Tilalla on käytettävissä lannanlevitykseen yhteensä 727 hehtaaria peltoa. Lantaa levitetään keväällä ja syksyllä.

 

Tilalla tehdään esikuivattua säilörehua noin 7 000 tonnia vuodessa laakasiiloihin, joista puristenesteet johdetaan 150 m3:n säiliöön.

 

Toiminnan sijainti

Huittisten kaupungissa kiinteistöllä Metsäranta 102-449-1-119 osoitteessa Riuttanmaantie 101, Vampula.

   

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 25.9. – 25.10.2018 Huittisten kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu

 

Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Huittisten kaupungin ympäristöpalveluissa (Risto Rytin katu 36).

 

Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen

Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.

 

Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/11935/2018.

 

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 25.10.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).

 

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

 

Lisätietoja antaa

Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443

sähköposti: seija.virolainen@avi.fi

Ympäristöneuvos Tero Mäkinen, puh. 0295 016 421

sähköposti: tero.makinen@avi.fi******************************************************************************************************************************************


Kuulutus


Ympäristölupahakemus/ESAVI/11935/2018


Hakija: Arto Pajunen Oy


Asia: Ilmiönsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Huittinen


Hakemuksen mukainen toiminta: Tiivistelmä ja kartta kuulutuksen ohessa.


Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävänäpito
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 24.9. – 24.10.2018 Huittisten kaupungin ilmoitustaululla. Kuulutus ja julkiset hakemusasiakirjat ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.
 
Hakemusasiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Huittisten kaupungin ympäristöpalvelussa (Risto Rytin katu 36).


Muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), varataan tilaisuus tehdä muistutuksia lupahakemuksesta. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä asiasta.


Kirjelmässä pitää mainita muistuttajan nimi, osoite sekä kiinteistön nimi, RN:o, kylä ja kunta tai kiinteistötunnus ja hakijan ja toiminnan/hankkeen asian nimi sekä Dnro ESAVI/9424/2018.


Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava viimeistään 24.10.2018 ensisijaisesti sähköistä muistutuslomaketta käyttäen www.avi.fi/muistutus postitse (Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 110, 00521 Helsinki) tai sähköisesti (ymparistoluvat.etela@avi.fi).


Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.


Lisätietoja antavat
Ympäristölakimies Anne Valjakka, puh. 0295 016 438 

sähköposti: anne.l.valjakka@avi.fi
Ympäristöneuvos Ville Salonen, puh. 0295 016 508 

sähköposti: ville.salonen@avi.fi

 
TIIVISTELMÄ Dnro ESAVI/9424/2018.


******************************************************************************************************************************************


Jätehuoltomääräykset

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen jätehuollosta vastaava viranomainen Forssan kaupungin jätelautakunta hyväksyi kokouksessaan 12.6.2018 kuntien yhteiset jätehuoltomääräykset. Määräykset koskevat Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan ja Someron kaupunkeja, Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Säkylän, Oripään, Punkalaitumen, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntia sekä Sastamalan kaupunkia Mouhijärven ja Suodenniemen alueita lukuun ottamatta. Määräykset tulevat voimaan, mahdollisesta valituksesta huolimatta, 1.9.2018 lukuun ottamatta uusia erilliskeräysvelvotteita, jotka tulevat voimaan 1.1.2019.


Jätehuoltomääräykset ovat nähtävinä kaupunkien ja kuntien virastoissa ja Forssan kaupungin internet-sivuilla www.forssa.fi/ilmoitustaulu. Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Salla Mönkkönen, p. 03 4141 5336, jatelautakunta@forssa.fi.

Jätehuoltomääräykset


Forssassa 28.6.2018
Jätelautakunta

********************************************************************************************************************************

Kuulutus


Ehdotus Varsinais-Suomen ja Satakunnan merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

1 Tausta
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on arvioinut vesistöjen ja meriveden tulvimisesta aiheutuvat tulvariskit Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla. Arvioinnin perusteella ELY-keskus esittää, että Pori, Huittinen ja Turku säilyvät merkittävinä tulvariskialueina, mutta Salo, Raisio, Naantali ja Rauma eivät enää ole merkittäviä tulvariskialueita. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.

Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".

Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki 200/2005).

2 Nähtävillä olevat asiakirjat

Varsinais-Suomea ja Satakuntaa koskeva ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta ovat nähtävillä 9.4.2018 – 9.7.2018 Varsinais-Suomen ja Satakunnan kunnissa (liite 1) ja ELY-keskuksen Turun ja Porin toimipisteissä (Itsenäisyydenaukio 2, Turku ja Valtakatu 12, Pori) sekä osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin, josta löytyy myös edellisen suunnittelukierroksen yhteydessä v. 2011 laaditut tulvariskin alustavan arvioinnin raportit ja v. 2015 valmistuneet tulvariskien hallintasuunnitelmat.

3 Mielipiteiden esittäminen

Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä kirjallisesti tai sähköisesti Varsinais-Suomen ELY-keskukselle 9.7.2018 mennessä. Postiosoite on Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku. Sähköpostiosoite on kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi. Mielipiteensä voi esittää myös lausuntopalvelu.fi –palvelussa.

Toivomme kansalaisilta ja sidosryhmiltä vastauksia erityisesti seuraaviin kysymyksiin:
 
- Sisältääkö ELY-keskuksen ehdotus merkittäviksi tulvariskialueiksi ne alueet, joille vesistö ja merivesitulvista voi      aiheutua yleiseltä kannalta katsoen vahingollisia seurauksia?
- Mikä on näkemyksenne tulvariskien hallinnan tavoitteista ja toimenpiteiden arviointitekijöistä?
- Mitä näkökulmia tulisi ottaa huomioon tulvariskien hallintasuunnitelman laadinnassa? Mitkä asiat tulisi ehdottomasti käsitellä?

4 Lisätiedot

Lisätietoja antavat

johtava vesitalousasiantuntija Juha-Pekka Triipponen
juha-pekka.triipponen@ely-keskus.fi, p. 0295 022 953 ja

vesitaloussuunnittelija Ilkka Myllyoja,
ilkka.myllyoja@ely-keskus.fi, p. 0295 022 911


Turussa 9.huhtikuuta 2018
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Liite
Luettelo kuntien toimipaikoista, joissa kuulutus ja ehdotus ovat nähtävänä

Ehdotus
Liitekartat
****************************************************************************************************************************************
 

NÄHTÄVILLÄ OLEVAT YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSET


NÄHTÄVILLÄ OLEVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Rakennusvalvontaan Lupapiste -palvelu vuoden 2018 alusta

Huittisten rakennusvalvonnassa otettiin vuoden 2018 alusta  käyttöön rakentamisen lupakäsittelyä tehostava sähköinen Lupapiste-palvelu.
 

Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit kysyä neuvoa jo ennen rakennushankkeen käynnistymistä sekä hakea rakentamisen lupia ja hoitaa niihin liittyvän viranomaisasioinnin sähköisesti. Palvelu kokoaa kunnan viranomaiset, rakentajan, suunnittelijan ja muut rakentamisen ammattilaiset yhteen osoitteeseen. Hakemukset ja aineistot välittyvät päätöksentekoa varten suoraan kunnan järjestelmiin.
 
Palvelussa voi seurata lupa-asioiden ja hankkeiden etenemistä ja nähdä muiden osapuolten tekemät kommentit ja muutokset reaaliaikaisesti. Päätöksen jälkeen rakentamisen aikainen viranomaisasiointi voidaan hoitaa samassa palvelussa. Lupapiste kattaa rakennus- ja toimenpidelupien, toimenpideilmoitusten sekä poikkeamispäätösten hakemisen.
Tutustu Lupapiste.fi palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi


*********************************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.

 

Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kun ne ovat julkisia, Säkylän kunnanvirastossa ja verkkosivuilla muutoksenhakuajan.

 

Säkylässä 1.9.2017

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta


Säkylä,  pöytäkirjat ja esityslistat


Kuulutus**************************************************************************************************************************************

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä – nesteen vaihtamisesta ohjeet  

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Tukes tiedottavat

 

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Nestettä on asennettu yli 1000 kiinteistön energiakaivoon ympäri Suomea. Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet yhteistyössä muiden keskeisten viranomaisten kanssa ohjeet siitä, missä tapauksissa terveydelle ja ympäristölle haitallinen metanoli tulee vaihtaa vaarattomampaan lämmönsiirtonesteeseen tietyillä herkillä alueilla. Poliisi tutkii Tukesin pyynnöstä tapausta.

 

Etanolin ja isopropanolin seoksena myytyä nestettä on toimitettu kauppanimellä Eurolpro. Yritys ei ollut liittänyt tuotteeseen lainkaan varoitusetikettiä. Lisäksi yritys oli toimittanut kemikaalin mukana huomattavasti vaarattomamman kemikaalin käyttöturvallisuustiedotteen. Ammattikäyttäjillä ja kiinteistönomistajilla ei siten ole ollut oikeaa tietoa kemikaalin vaaroista eikä turvallisesta käytöstä. Tukes kielsi kesäkuussa 2015 yritystä saattamasta markkinoille kyseistä kemikaalia ja velvoitti yrityksen poistamaan myymänsä kemikaalierät toimitusketjusta. Poliisin esitutkinnassa on ilmennyt, että väärää nestettä on toimitettu useille asennusliikkeille eri puolille Suomea.

 

Metanoli voi olla ympäristö- ja terveysriski

 

Metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, jos se päätyy talousvetenä käytettävään pohjaveteen. Terveysriski voi olla mahdollinen, jos lämpökaivon koko nestemäärä vuotaa ympäristöön talousvesikaivon läheisyydessä ja pohjavesialueella. Pohjavettä voi pilata myös pitkäaikainen pienikin vuoto.

 

Maalämpöjärjestelmät ovat suljettuja, ja normaalisti toimivista ja oikein huolletuista järjestelmistä lämmönsiirtonesteet eivät pääse ympäristöön tai pohjaveteen. Laitteet voivat kuitenkin rikkoutuessaan aiheuttaa vuodon riskin. 

 

Ympäristöministeriön mukaan metanolin käyttö ei ole suositeltavaa maalämpökaivoissa. Käyttö tähän tarkoitukseen voi olla kielletty kunnan rakennusjärjestyksessä, ympäristönsuojelumääräyksissä tai kaivon rakentamiselle myönnetyssä luvassa pohjaveden pilaantumisvaaran takia.

 

Ohjeet nesteen vaihtamisesta laadittu

 

Ympäristöministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö ovat laatineet kunnille sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille (ELY-keskukset) ohjeita nesteen vaihtamisesta. Niiden mukaan ELY-keskus tai kunnan rakennus-, ympäristö- tai terveysviranomainen voi määrätä kiinteistönomistajan vaihtamaan nesteen haitattomampaan, mikäli viranomainen katsoo, että

  1. laitteistoista voi niiden rikkoutuessa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa, erityisesti pohjaveden pilaantumisen osalta;

  2. lämmönsiirtonesteen päästessä pohjaveden kautta talousveteen voi aiheutua terveyshaittaa;

  3. tilanne on toimenpidelupa-asiakirjoissa esitetyn vastainen tai

  4. tilanne on kunnan rakennusjärjestyksen tai ympäristönsuojelumääräyksen vastainen.

 

Ohjeita kiinteistönomistajalle

 

Kiinteistönomistaja, mikäli epäilet, että lämmönsiirtonesteenä on käytetty metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen sijasta:

  • Älä tutki lämmönsiirtonestettä itse.

  • Ota yhteyttä lämpökaivojärjestelmän toimittajaan. Lämmönsiirtonesteen alkuperä ja koostumus tulee selvittää ensisijaisesti toimittajalta.

  • Epäselvissä tilanteissa lämmönsiirtonesteestä voidaan ottaa näyte, jolla varmistetaan nesteen koostumus. Näytteen ottajan tulee olla alan ammattilainen.

  • Mahdollinen nesteen vaihto tulee tilata ammattilaiselta, kuten lämpökaivoja toimittavalta yritykseltä, jonka tulee toimittaa neste vaarallisena jätteenä luvalliseen vaarallisen jätteen vastaanottopisteeseen.

  • Myös maalämpöjärjestelmien huollon yhteydessä tulee varautua siihen, että lämmönsiirtoneste on metanoli- eikä etanolipohjaista.

 

Linkit:

Energiakaivo. Maalämmön hyödyntäminen pientaloissa – opas (Ympäristöministeriö): http://hdl.handle.net/10138/40953


 

Lisätiedot:

 

Metanolin terveysriskit: Johtaja Jari Keinänen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 02951 633 11, etunimi.sukunimi@stm.fi

 

Metanolin pohjavesiriskit: Neuvotteleva virkamies Juhani Gustafsson, ympäristöministeriö, p. 02952 50 338, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Kemikaalien markkinavalvonta: Ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, Tukes, p. 02950 52048, etunimi.sukunimi@tukes.fi

 

Tietoa metanolista:

 

Metanoli puhtaana aineena on EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevan CLP-asetuksen mukaan nesteenä ja höyrynä helposti syttyvää, myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä sekä elimiä vahingoittavaa. Metanolia ei ole EU:ssa luokiteltu ympäristövaaran suhteen. Kemikaalien vaaraluokitus perustuu kuitenkin aina kemikaalin ominaisuuksiin, eikä luokituksessa oteta huomioon aineen käytön aiheuttamaa todellista riskiä, joka riippuu ihmisten ja ympäristön tosiasiallisesta altistumisesta aineelle.

 

Metanolipitoisuus lämpökaivonesteessä on niin alhainen, että terveysvaikutus esimerkiksi hetkellisessä ihokosketuksessa on todennäköisesti pieni, mutta neste on metanolin myrkyllisyydestä johtuen joka tapauksessa terveydelle vaarallista. Iho ja silmät on tärkeää suojata mahdollisilta roiskeilta lämpökaivolaitetta käsiteltäessä, koska paineen alaisena metanolia sisältävä neste voi päästä roiskumaan ympäristöönsä järjestelmää avattaessa.