In English | På svenska |

Muilta viranomaisilta saapuneet kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Jätetaksa


Forssan kaupungin jätelautakunta on 1.11.2017 hyväksynyt Loimi-­Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntia koskevan jätetaksan, joka tulee voimaan 1.1.2018.

Taksa on nähtävänä Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan, Sastamalan ja Someron kaupunkien sekä Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken TI, Oripään, Punkalaitumen, Säkylän, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntien virastoissa sekä Forssan kaupungin internet-sivuilla  osoitteessa http://www.forssa.fi/kaupunki- ja- hallinto/ilmoitustaulu/

Lisätietoja antaa va.jätehuoltopäällikkö Martta Kantele, p. 03 4141 5329 tai martta.kantele@forssa.fi

Forssassa 7.11.2017
Jätelautakunta

*************************************************************************************************************************


KUULUTUS


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 1.11.2017 antanut päätöksen koskien Loimijoen vesistöalueen päivitetyn yhteistarkkailusuunnitelman hyväksymistä.

Päätös on nähtävänä Forssan kaupungin keskushallinnon kirjaamossa, Turuntie 18, Forssa, Huittisten kaupungintalolla, Risto Rytin katu 36, Huittinen, Jokioisten kunnan hallinto- ja talousosastolla, Kes­kuskatu 29 A, Jokioinen, Loimaan kaupungintalolla, Kauppalankatu 3, 32200 Loimaa, Ypäjän kun­nan infopisteellä, Perttulantie 20, Ypäjä sekä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö­keskuksessa, ltsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja verkkosivuilla osoitteessa www.ely-kes­kus.fi/varsinais-suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset. Oikaisuvaatimusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä.

Oikaisua päätökseen voi hakea luvan hakija ja se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä kunnanhallitus ja viranomainen, jonka tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua.

Turussa 1.11.2017

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

*******************************************************************************************************************************KUULUTUS

 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 1.11.2017 hyväksynyt  seuraavan varausilmoituksen:


Varaaja:  Magnus Minerals Oy


Lupatunnus:  VA2017:0072


Varausalueen  sijainti:  Huittinen, Loimaa


Varauksen voimassaolo päättyy:  29.8.2019 


Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Turun hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 1.12.2017. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla

(www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamat­-paatokset/Varaus-paatokset /) sekä alueen kunnanvirastoissa (Huittinen; Risto Rytin katu 36, Loimaa; Kauppalankatu 3) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

 

Lisätietoja

 

kaivosasiat@tukes.fi tai  puh. 029 5052 166

 

 

****************************************************************************************************************************
KUULUTUS

 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 1.11.2017 hyväksynyt osittain seuraavan varausilmoituksen:

Varaaja: Kultatie Holding Oy

Lupatunnus: VA2017:0084

Varausalueen sijainti: Huittinen, Jokioinen, Forssa, Hämeenlinna, Tammela

Varauksen voimassaolo päättyy: 3.10.2019

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 1.12.2017. Päätös on nähtävillä Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2) ja Tukesin kotisivulla
(www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kaivokset/Kaivosviranomaisen-antamat­-paatokset/Varaus-paatokset/) sekä alueen kunnanvirastoissa (Huittinen, Risto Rytin katu 36; Jokioinen, Keskuskatu 29 A; Forssa, Turuntie 18; Hämeenlinna, Raatihuoneenkatu 11; Tammela, Hakkapeliitantie 2) Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätökseen liitetyssä valitusosoituksessa.

Lisätietoja

kaivosasiat@tukes.fi tai  puh. 029 5052 166
 

*******************************************************************************************************************************

Kutsuntakuulutus 2017


*******************************************************************************************************************************

Sosiaaliasiamiehen vastaanotto Huittisissa

TI 22.08.2017
TI 19.09.2017
TI 17.10.2017
TI 14.11.2017
TI 12.12.2017


Yhteystiedot ja ajanvaraus

Sosiaaliasiamies


************************************************************************************************************************************

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokousaikataulu:
 
Kokousaika
31.01.2017 klo 18.00
07.03.2017 klo 18.00
09.05.2017 klo 18.00
06.06.2017 klo 18.00
05.09.2017 klo 18.00
24.10.2017 klo 18.00
28.11.2017 klo 18.00
 
Pöytäkirja on nähtävänä  21 vuorokauden kuluttua  kokouspäivästä lukien,  Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, os. Satakunnankatu 3 sekä  pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla.
 
Satakunnan pelastuslaitoksen viranhaltijat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläoloajat ja - paikat.
  
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä virastoaikana seuraavissa osoitteissa:
 
Pelastusjohtaja
Porin toimialueen aluepalopäällikkö os. Satakunnankatu 3, 28100 Pori
 
Rauman  toimialueen aluepalopäällikkö os. Sahankatu 4, 26100 Rauma
 
Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Klaavolantie 2, 32700 Huittinen
 
Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Rautatienkatu 3, 38700 Kankaanpää

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

******************************************************************************************************************************


Yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2016 - 2017

 

Satakunnan  sairaanhoitopiirin kuntayhtymän  yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan vuoden  2016 - 2017 pöytäkirjat  pidetään yleisesti  nähtävinä, ellei yhtymähallitus tai johtokunta jonkun kokouksen pöytäkirjan osalta  toisin päätä, kokousta  seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina kuntayhtymän kirjaa­ massa  virka-aikana, ellei salassapitosäännöksistä muuta  johdu.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden vuoden  2016 - 2017 päätöspöy­ täkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen  antopäivää seuraavan kuukau­ den toisena  arkimaanantaina virka-aikana seuraavasti:

 

• sairaanhoitopiirin johtajan,  johtajaylilääkärin, hallintoylilääkärin, hallinto­ ylihoitajan,  toimialueylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja tie­ tohallintopäällikön päätökset sairaanhoitopiirin kirjaamassa sekä huollon johtajan,  liikelaitoksen johtajan sekä vastuualueiden esimiesten päätös­ pöytäkirjat kyseisen toimialueen tai liikelaitoksen hallinnon kansliassa osoitteessa Sairaalantie 3, 28500 Pori

• psykiatrian vastuualueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta

• sosiaalipalvelujen toimialueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila

 

Porissa  17.12.2015

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 


Yhtymähallitus*****************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.

 

Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kun ne ovat julkisia, Säkylän kunnanvirastossa ja verkkosivuilla muutoksenhakuajan.

 

Säkylässä 1.9.2017

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta


Säkylä,  pöytäkirjat ja esityslistat