In English | På svenska |

Muilta viranomaisilta saapuneet kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Kuulutus


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 4.12.2018 antanut päätöksen Destia Oy:n melua ja tärinää aiheuttavaa tilapäistä toimintaa koskevasta ilmoituksesta . Ilmoitus koskee Valtatien 12 parantamista Euran, Säkylän, Kokemäen ja Huittisten kuntien alueilla. Työn arvioidaan valmistuvan 29.11.2019.

 

Päätös on nähtävänä valitusaikana:

 

-     Euran kunnanvirastossa, Sorkkistentie 10, Eura,

-     Säkylän kunnanvirastossa, Pyhäjärviseudun ympäristötoimisto, Rantatie 268, Säkylä,

-     Kokemäen kaupunginvirastossa, Tulkkilantie 2, Kokemäki,

-     Huittisten kaupungintalolla, Risto Rytin katu 36, Huittinen ja

-     Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa, ltsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku ja verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi>Ajankohtaista> Kuulutukset


Valitusaika on 30 päivää päätöksenantopäivästä. 


Valitusoikeus päätöksestä on:

-      asianosaisella,

rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä , jonka tarkoituksena on ympäristön- , terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,

toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät,

valtion valvontaviranomaisella sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan

ympäristönsuojeluviranomaisella,

asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

 

 

Turussa 4.12.2018Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös*******************************************************************************************************************************KuulutusJätetaksa 2019Forssan kaupungin jätelautakunta on 8.11.2018 hyväksynyt Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntia koskevan jätetaksan, joka tulee voimaan 1.1.2019.


Taksa on nähtävänä Akaan, Forssan, Huittisten, Loimaan, Sastamalan ja Someron kaupunkien sekä Euran, Humppilan, Jokioisten, Kosken Tl, Oripään, Punkalaitumen, Säkylän, Tammelan, Urjalan ja Ypäjän kuntien virastoissa sekä Forssan kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.forssa.fi/ilmoitustaulu.


Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Salla Alapirtti, p. 03 4141 5336 tai salla.alapirtti@forssa.fi


Forssassa 19.11.2018


Jätelautakunta


Jätetaksa 1.1.2019 lukien******************************************************************************************************************************


Kutsuntakuulutus 2018


Kutsuntakuulutus

*****************************************************************************************************************************

Sosiaaliasiamiehen vastaanotto Huittisissa

TI 28.08.2018
TI 18.09.2018
TI 16.10.2018
TI 20.11.2018
TI 18.12.2018

Sosiaaliasiamies


************************************************************************************************************************************

Yhtymähallituksen pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuosina 2018-2019


Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymähallituksen vuosien 2018–2019 pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina kuntayhtymän kirjaamossa virka-aikana sekä julkaistaan sairaanhoitopiirin internet-sivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.


Satakunnan sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden vuosien 2018–2019 päätöspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen antopäivää seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina virka-aikana seuraavasti:


• sairaanhoitopiirin johtajan, johtajaylilääkärin, hallintoylilääkärin, hallintoylihoitajan, toimialueylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan, tietohallintopäällikön ja konsernilakimiehen päätökset sairaanhoitopiirin kirjaamossa sekä huollon johtajan, logistiikkapäällikön, projektijohtajan, liikelaitoksen johtajan sekä vastuualuejohtajien päätöspöytäkirjat kyseisen toimi-/vastuualueen tai liikelaitoksen hallinnon kansliassa osoitteessa Sairaalantie 3, 28500 Pori
• psykiatrian vastuualueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta
• sosiaalipalvelujen toimialueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila


Porissa 29.1.2018


SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ


Yhtymähallitus

 *****************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.

 

Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kun ne ovat julkisia, Säkylän kunnanvirastossa ja verkkosivuilla muutoksenhakuajan.

 

Säkylässä 1.9.2017

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta


Säkylä,  pöytäkirjat ja esityslistat