In English | På svenska |

Hallintopalvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

ASEMAKAAVA


Asemakaavan, asemakaavan muutoksen ja asemakaavan osan kumoamisen ”Takkulan teollisuusalueen laajennus sekä korttelin 156 tontin 1 kaavaosan kumoaminenehdotus sekä tonttijaon, tonttijaon muutoksen ja tonttijaon osan kumoamisen ehdotus (Vesiniityntien ja Huikankadun tuntumassa sekä Takkulantien varrella)


ovat julkisesti nähtävillä 6.4.-7.5.2018 kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu > nähtävillä olevat suunnitelmat > Nähtävillä olevat kaavat / tonttijaot  (MRA 27 §).


Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena kaupunginhallitukselle viimeistään 7.5.2018 osoitteella Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen tai sähköpostilla osoitteeseen: kaupunki@huittinen.fi


Huittisissa 26.3.2018, Kaupunginhallitus
****************************************************************************************************************************************


Valtuuston kokous

 

Huittisten kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 26.3.2018 klo 18.00

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus       

 

2.    Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

3.    Työjärjestyksen hyväksyminen    

 

4.    Luettelo valtuustoaloitteista         

 

5.    Talousarvion sitovuustason muutos vuodelle 2019

 

6.    Talousarviomuutos vuoden 2018 ulkoisiin kuluihin elinvoiman kehittämisen vastuualueella

 

7.    Talousarviomuutos vuoden 2018 henkilöstökuluihin        

 

8.    Lisämääräraha rakennusrekisterin laadunparannushankkeeseen      

 

9.    Loima-Korkeakosken-Kaharilan jätevesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen               

 

 

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tietoverkossa (www.huittinen.fi) to 29.3.2018 klo 10 alkaen. 

 

Valtuuston kokousta voi myös katsoa joko suorana lähetyksenä tai myöhemmin kaupungin nettisivulta (www.huittinen.fi) löytyvän linkin kautta. 

  

Huittisissa 21. päivänä maaliskuuta 2018  

 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Isotalo  ************************************************************************************************************************************


Kesätöitä tarjolla!


Huittisten kaupunki hakee kesäksi reippaita työntekijöitä matkailuneuvontaan, vanhustenhuoltoon, toimistotehtäviin, tietohallintoon sekä puistojen- ja liikunta-alueiden hoitoon.

Katso kesätyöt osoitteessa www.huittinen.fi -> Oikopolut -> Avoimet työpaikat tai www.kuntrekry.fi/, hakusana ”Huittinen”. Täytä siellä sähköinen hakemuksesi 6.3.2018 klo 15.00 mennessä.

Mikäli sähköinen hakeminen ei ole mahdollista, toimita paperihakemus postitse osoitteella: Huittisten kaupunki, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Mahdolliset paperiset hakemukset siirrämme sähköiseen Kuntarekry -järjestelmään.

HUITTISTEN KAUPUNKI


*************************************************************************************************************************************

TOIMIELINTEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2018


KOKOUKSET

Kaupunginhallitus kokoontuu tarpeen mukaan pääsääntöisesti joka toinen maanantai 
klo 17.00. Tiedottajana hallintojohtaja.

Henkilöstöjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tiedottajana hallintojohtaja.

Sivistyslautakunta
kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00 kaupungintalolla . Tiedottajana koulutusjohtaja.

Nuoriso- ja liikuntalautakunta
kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin klo 18.00 kaupungintalolla. Tiedottajana nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja.

Perusturvalautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein torstaisin 
klo 17.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Tiedottajana perusturvajohtaja.

Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein 
tiistaisin klo 17.00 kaupungintalolla. Tiedottajana tekninen johtaja.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00. Tiedottajana rakennustarkastaja.

PÖYTÄKIRJAT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ


Huittisten kaupungin hallintosäännön 133 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Huittisten kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua internetissä: http://www.huittinen.fi =>oikopolut: esityslistat ja pöytäkirjat 

Kaupunginvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00, 
puhelinvaihde vastaa maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
Kaupunginviraston puhelinvaihteen numero on 02–560 4111 
sähköposti: kaupunki@huittinen.fi
postiosoite on Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN.

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS

*********************************************************************************************************************************IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY HOITAA


tämän  työpaikan  lakisääteisen  tapaturmavakuutuksen.


Lakisääteinen tapaturmavakuutus nro 0011209959

lf Vahinkovakuutusyhtiö Oy vakuuttaa työtapaturman varalta tapaturmavakuutuslain sekä siihen liittyvien lakien ja asetusten, vakuutusehtojen ja vakuutuksenottajan hakemuksessa antamien tietojen perusteella kaikki ne vakuutuksenottajan työntekijät, jotka lain mukaan on pakollisesti vakuutettava työtapaturman varalta, mutta joita varten ei ole voimassa muuta tapaturmavakuutusta (tapaturmavakuutuslaki 31 §).

Vakuutuksenottajalla ei ole tapaturmavakuutuslain 12 §:ssä tarkoitettua omavastuuta.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
rekisteröity kotipaikka Helsinki
Pl 4
00025 IF
Y-tunnus 1614120-3

*****************************************************************************************************************************


HUITTISTEN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU

 

Huittisten kaupungintalolla sijaitseva kaupungin omia ilmoituksia/kuulutuksia koskeva virallinen ilmoitustaulu on poistunut käytöstä 1.6.2017 alkaen ja viralliset ilmoitukset siirtyvät julkaistavaksi Huittisten kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.huittinen.fi  => ilmoitustaulu

 

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS**********************************************************************************************************************************


Työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävä

  

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ  2018

 

on nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa.
**************************************************************************************************************************************


ILMOITUS TARKASTETTUJEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.


Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat

ovat yleisesti nähtävinä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä Satakunnankatu 3, Pori sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa Porin kaupungin internet

-sivuilla.                                                                                                   ·

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan julkiseen tietoverkkoon kutakin kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä tai jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä. Pöytäkirjoihin voi tutustua myös Forssan kaupungintalolla, Turuntie 18.

 

Huittisissa edellä mainitut tarkastetut pöytäkirjajäljennökset ovat nähtä­vänä kaupunginvirastossa, kaupunginkansliassa, 111-krs, osoitteessa Risto Rytin katu 36.

 

HUITTISTEN KAUPUNKI