In English | På svenska |

Hallintopalvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Valtuuston kokous


Huittisten kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 25.9.2017 klo 18.00.


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.7.2017

5. Huittisten kaupungin hallintosääntö

6. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

7. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan valinta

8. Huittisten kaupungin konserniohje

9. Perusturvakeskuksen määrärahamuutos / sosiaalityö 2017

10. Määrärahamuutos hallinnon vastuualueelle vuoden 2017 talousarvioon

11. Talous- ja henkilöstöpäällikkö Terhi Huidan siirtäminen hallintojohtajan virkaan

12. Anne Blandin ero luottamustehtävästä

13. Tiedoksisaattoasiat

14. Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan jäsenen ja varajäsenen valinta


Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tietoverkossa (www.huittinen.fi) to 28.9.2017 klo 10 alkaen.  

Valtuuston kokousta voi myös katsoa joko suorana lähetyksenä tai myöhemmin kaupungin nettisivulta (www.huittinen.fi) löytyvän linkin kautta.   

Huittisissa 20. päivänä syyskuuta 2017   

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Isotalo  


*****************************************************************************************************************************

Ilmoitus Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestäVaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen 31.8.2017 (nro 17/0367/3) Potra Oy:n valitukseen Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 25.8.2015 ympäristöluvan lupamääräyksistä koskien sikalatoiminnan lupamääräyksiä tilalla Potra 4:50, Korkeakosken kylässä.


Hallinto-oikeuden ratkaisu:

Hallinto-oikeus, valituksen muutoin hyläten, muuttaa lupamääräystä 5.


Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen kirjallisella valituksella 30. päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuunottamatta.


Vaasan hallinto-oikeuden päätös on nähtävänä Huittisten kaupungin ympäristötoimistossa ajalla 1.9. - 30.9.2017.


Huittisissa 1.9.2017


HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS


*********************************************************************************************************************************


OSAYLEISKAAVOJEN MUUTOSEHDOTUKSET NÄHTÄVILLÄ

 

Osayleiskaavojen muutosten ”Saaren tilan osayleiskaava” (Vanhankoskentie 93) ja ”Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaava” (Koskuan ja Jokilevon teollisuusalueiden välissä, Metsälinnankadun pohjoispuolella)


OSAYLEISKAAVOJEN MUUTOSEHDOTUKSET


ovat julkisesti nähtävänä 7.9.- 6.10.2017 kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi / palvelut / kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat => nähtävillä olevat kaavat.


Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisena viimeistään 6.10.2017 kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.

 

Huittisissa 28.8.2017, Kaupunginhallitus


************************************************************************************************************************************
IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY HOITAA

tämän  työpaikan  lakisääteisen  tapaturmavakuutuksen.


Lakisääteinen tapaturmavakuutus nro 0011209959

lf Vahinkovakuutusyhtiö Oy vakuuttaa työtapaturman varalta tapaturmavakuutuslain sekä siihen liittyvien lakien ja asetusten, vakuutusehtojen ja vakuutuksenottajan hakemuksessa antamien tietojen perusteella kaikki ne vakuutuksenottajan työntekijät, jotka lain mukaan on pakollisesti vakuutettava työtapaturman varalta, mutta joita varten ei ole voimassa muuta tapaturmavakuutusta (tapaturmavakuutuslaki 31 §).

Vakuutuksenottajalla ei ole tapaturmavakuutuslain 12 §:ssä tarkoitettua omavastuuta.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
rekisteröity kotipaikka Helsinki
Pl 4
00025 IF
Y-tunnus 1614120-3

*****************************************************************************************************************************


HUITTISTEN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU

 

Huittisten kaupungintalolla sijaitseva kaupungin omia ilmoituksia/kuulutuksia koskeva virallinen ilmoitustaulu poistuu käytöstä 1.6.2017 alkaen ja viralliset ilmoitukset siirtyvät julkaistavaksi Huittisten kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.huittinen.fi  => ilmoitustaulu

 

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS**********************************************************************************************************************************


Työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävä

  

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ  2017

 

on nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa.
**************************************************************************************************************************************


ILMOITUS TARKASTETTUJEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen jäljennökset, siltä osin kuin ne ovat julkisia, pidetään yleisesti nähtävä Huittisten kaupungintalolla  kokousta seuraavan  viikon tiistaina  klo 9.00 -

15.00. Jos kaupungintalo on tällöin suljettu, pöytäkirjat ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat

ovat yleisesti nähtävinä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä Satakunnankatu 3, Pori sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa Porin kaupungin internet

-sivuilla.                                                                                                   ·

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä klo 9 - 15 Forssan kaupungintalolla ko. toimialan hallinto­ toimistossa, osoitteessa Turuntie 18, Loimaa.

 

Huittisissa edellä mainitut tarkastetut pöytäkirjajäljennökset ovat nähtä­vänä kaupunginvirastossa, kaupunginkansliassa, 111-krs, osoitteessa Risto Rytin katu 36.

 

HUITTISTEN KAUPUNKI