In English | På svenska |

Hallintopalvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Kuulutus


Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt Huittisten kaupungille maantielain 27 § mukaista käsittelyä varten tiesuunnitelman Rauma - Tampere Vt 12 parantaminen välillä Eura - Raijala, Eura, Säkylä ja Huittinen.

 

Tiesuunnitelma on nähtävänä 30 päivää ajalla 3.1.2018 – 1.2.2018 Huittisten kaupungintalolla teknisessä palvelukeskuksessa 2 krs., Risto Rytin katu 36. Tiesuunnitelma on kokonaisuudessaan nähtävillä www-osoitteessa:

http://www.ely-keskus.fi/web/ely/varsinais-suomi-valtatien-12-parantaminen-valilla-eura-raijala1#

 

Tiesuunnitelmaa koskevat, Varsinais-Suomen ELY- keskukselle osoitettavat, muistutukset on toimitettava ennen nähtävänäoloajan päättymistä Huittisten kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.

 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Sakari Hurskainen puh. 029 502 2789.

 

Huittisten kaupunginhallitus


*******************************************************************************************************************************


PRESIDENTINVAALIT 2018  HUITTISTEN KAUPUNGISSA 


Ennakkoäänestys 17. - 23.1.2018

Yleisenä ennakkoäänestyspaikkana toimii 

Huittisten kaupunginvirasto
käyntiosoite: Risto Rytin katu 36 

17. – 19.1. ja 22. – 23.1.2018  klo 9.00 – 18.00 
20. – 21.1.2018 (la – su)         klo 11.00 – 16.00 

Vampulan kirjasto
käyntiosoite: Sallilantie 43

ke 17.1.2018 klo 13.00 – 19.00 
to 18.1.2018  klo 13.00 – 19.00
pe 19.1.2018 klo 10.00 – 16.00 


Mahdollinen toinen vaalikierros 31.1. - 6.2.2018

Huittisten kaupunginvirasto
käyntiosoite: Risto Rytin katu 36 

31.1.– 2.2. ja 5. – 6.2.2018   klo 9.00 – 18.00 
3. – 4.2.2018 (la – su)           klo 11.00 – 16.00 

Vampulan kirjasto
käyntiosoite: Sallilantie 43

ke 31.1.2018     klo 13.00 – 19.00 
to 1.2.2018       klo 13.00 – 19.00
pe 2.2.2018     klo 10.00 – 16.00 

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö jonka kotikunta on Huittinen ja jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia sekä kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, saavat äänestää ennakolta kotonaan.  Muut perheenjäsenet eivät voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. 

Kotiäänestykseen oikeutetun on ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan kirjallisesti tai puhelimitse keskusvaalilautakunnalle, osoite Risto Rytin katu 36, 32700  HUITTINEN, puh. 044 560 4207 tai  (02) 560 4111 viimeistään tiistaina 16.1.2018 klo 16.00 mennessä. 
Mahdollisen toisen vaalikierroksen osalta ilmoittautuminen on tehtävä  viimeistään tiistaina 30.1.2018 klo 16.00 mennessä. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita. Mikäli ilmoitus saapuu keskusvaalilautakunnalle ensimmäistä vaalia koskevan määräajan jälkeen, mutta ennen toista vaalia koskevaa määräaikaa, sitä pidetään, ellei muuta ilmene, ilmoittautumisena toisen vaalin kotiäänestykseen.

Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestysaikana ja henkilölle ilmoitetaan ajankohta, jolloin äänestys hänen kohdallaan tapahtuu.

Varsinainen äänestyspäivä su 28.1.2018 klo 9.00 - 20.00 ja mahdollisen toisen kierroksen äänestyspäivä su 11.2.2018 klo 9.00- 20.00

Äänestyspaikka

Äänestysalueiden Huittinen 1, Huittinen 2 ja Huittinen 3 äänestyspaikka varsinaisena vaalipäivänä on Huittisten kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36

Äänestysalueen Vampula 4 äänestyspaikka Vampulassa on Sallilan koulu, Sallilantie 63. 

Ne kuntalaiset, joita ei ole väestötietojärjestelmässä merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Huittinen 2 äänestysalueeseen.

Keskusvaalilautakunta

Huittisten kaupungin keskusvaalilautakunnan osoite on Kaupunginvirasto, Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN. Keskusvaalilautakunnan sihteerinä toimii Leena Hakanen, puh. 044 560 4201 ja sähköpostiosoite leena.hakanen@huittinen.fi.

Lisätietoja vaaleista www.vaalit.fi tai www.huittinen.fi => Presidentinvaalit.

Huittisissa 20. päivänä joulukuuta 2017  

HUITTISTEN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA


*************************************************************************************************************************

Alfred Kordelinin säätiön Huittisten rahaston apurahat haettavana

Alfred Kordelinin säätiön Huittisten rahaston apurahat julistetaan haettavaksi.Huittisten rahaston tarkoituksena on edistää Huittisten taide- ja kulttuurielämää sekä tukea
määrävälein järjestettävää valtakunnallista puhallinkilpailua. Rahasto myöntää apurahoja ja
palkintoja ansioituneille tekijöille. Rahasto jakaa vuonna 2018 yhteensä 10 800 euroa.

Apurahaa haetaan sähköisesti osoitteessa: www.kordelin.fi | apurahojen verkkopalvelu.
Hakuaika on 1.–31.1.2018.

Lisätiedot:
leena.hakanen@huittinen.fi
tai puhelin 044 560 4201


*********************************************************************************************************************************

HUITTISTEN KAUPUNGIN KAAVOITUSKATSAUS 2017


Huittisten kaupungin MRL 7 §:n mukainen kaavoituskatsaus on esillä tutustumista varten 21.12.2017-30.1.2018 kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu/kaavoitus/kaavoituskatsaus.

 

ASEMAKAAVAN, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN OSAN KUMOAMISEN LUONNOS SEKÄ TARKISTETTU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ


Kaavan ”Takkulan teollisuusalueen laajennus sekä korttelin 156 tontin 1 kaavaosan kumoaminen” (Vesiniityntien ja Huikankadun tuntumassa sekä kumottavan kaavan osa Takkulantien varrella)


LUONNOS ja TARKISTETTU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


ovat julkistesti nähtävänä 21.12.2017-30.1.2018 kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu > nähtävillä olevat suunnitelmat > nähtävillä olevat kaavat.


Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevasta kaava-asiasta tulee toimittaa viimeistään 30.1.2018 kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.


Kaupungintalo on suljettuna 27.-29.12.2017


Huittisissa 4.12.2017, kaupunginhallitus


**************************************************************************************************************************************TOIMIELINTEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2018


KOKOUKSET

Kaupunginhallitus kokoontuu tarpeen mukaan pääsääntöisesti joka toinen maanantai 
klo 17.00. Tiedottajana hallintojohtaja.

Henkilöstöjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tiedottajana hallintojohtaja.

Sivistyslautakunta
kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00 kaupungintalolla . Tiedottajana koulutusjohtaja.

Nuoriso- ja liikuntalautakunta
kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin klo 18.00 kaupungintalolla. Tiedottajana nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja.

Perusturvalautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein torstaisin 
klo 17.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Tiedottajana perusturvajohtaja.

Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein 
tiistaisin klo 17.00 kaupungintalolla. Tiedottajana tekninen johtaja.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00. Tiedottajana rakennustarkastaja.

PÖYTÄKIRJAT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ


Huittisten kaupungin hallintosäännön 133 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Huittisten kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua internetissä: http://www.huittinen.fi =>oikopolut: esityslistat ja pöytäkirjat 

Kaupunginvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00, 
puhelinvaihde vastaa maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
Kaupunginviraston puhelinvaihteen numero on 02–560 4111 
sähköposti: kaupunki@huittinen.fi
postiosoite on Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN.

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS

*********************************************************************************************************************************IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY HOITAA


tämän  työpaikan  lakisääteisen  tapaturmavakuutuksen.


Lakisääteinen tapaturmavakuutus nro 0011209959

lf Vahinkovakuutusyhtiö Oy vakuuttaa työtapaturman varalta tapaturmavakuutuslain sekä siihen liittyvien lakien ja asetusten, vakuutusehtojen ja vakuutuksenottajan hakemuksessa antamien tietojen perusteella kaikki ne vakuutuksenottajan työntekijät, jotka lain mukaan on pakollisesti vakuutettava työtapaturman varalta, mutta joita varten ei ole voimassa muuta tapaturmavakuutusta (tapaturmavakuutuslaki 31 §).

Vakuutuksenottajalla ei ole tapaturmavakuutuslain 12 §:ssä tarkoitettua omavastuuta.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
rekisteröity kotipaikka Helsinki
Pl 4
00025 IF
Y-tunnus 1614120-3

*****************************************************************************************************************************


HUITTISTEN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU

 

Huittisten kaupungintalolla sijaitseva kaupungin omia ilmoituksia/kuulutuksia koskeva virallinen ilmoitustaulu on poistunut käytöstä 1.6.2017 alkaen ja viralliset ilmoitukset siirtyvät julkaistavaksi Huittisten kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.huittinen.fi  => ilmoitustaulu

 

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS**********************************************************************************************************************************


Työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävä

  

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ  2018

 

on nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa.
**************************************************************************************************************************************


ILMOITUS TARKASTETTUJEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.


Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat

ovat yleisesti nähtävinä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä Satakunnankatu 3, Pori sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa Porin kaupungin internet

-sivuilla.                                                                                                   ·

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan julkiseen tietoverkkoon kutakin kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä tai jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä. Pöytäkirjoihin voi tutustua myös Forssan kaupungintalolla, Turuntie 18.

 

Huittisissa edellä mainitut tarkastetut pöytäkirjajäljennökset ovat nähtä­vänä kaupunginvirastossa, kaupunginkansliassa, 111-krs, osoitteessa Risto Rytin katu 36.

 

HUITTISTEN KAUPUNKI