In English | På svenska |

Hallintopalvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

Kuulutus


Liikennevirasto on 18.9.2018 hyväksynyt päätöksellään LIVI/4984/04.01.01/2018  tiesuunnitelman Valtatien 12 parantaminen välillä Eura - Raijala, Eura, Säkylä, Kokemäki ja Huittinen. 

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat ovat jäljennöksinä nähtävillä 30 päivää ajalla 3.10. – 1.11.2018 Huittisten kaupungin teknisessä palvelukeskuksessa osoitteessa Risto Rytin katu 36.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta projektipäällikkö Sakari Hurskainen puh. 0295 022 789.
Jäljennöksen Liikenneviraston hyväksymispäätöksestä ja suunnitelmapiirustuksista voi tilata puhelimella 0295 022 789 / Sakari Hurskainen tai osoitteella: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 636, 20101 Turku. www.ely-keskus.fi

Huittisten kaupunginhallitus


********************************************************************************************************************************ASEMAKAAVAT

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LUONNOS SEKÄ TARKISTETTU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ
Kaavan ”Uuden koulun tontti ja lähiympäristön aluerakenne” (Meijerintien, Särkimyskoskenkadun, Lauttakylänkadun, Kirjatien ja Räikänmaantien lähiympäristössä) materiaalit ovat julkistesti nähtävänä 4.10.-5.11.2018 kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu > nähtävillä olevat suunnitelmat > nähtävillä olevat kaavat.

ASEMAKAAVAN LUONNOS SEKÄ TARKISTETTU OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NÄHTÄVILLÄ
Kaavan ”Myllytien alueen asemakaava” (Loimassa) materiaalit ovat julkistesti nähtävänä 4.10.-5.11.2018 kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu > nähtävillä olevat suunnitelmat > nähtävillä olevat kaavat.

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN LAADINTA VIREILLÄ
Kaavan ”Vanhan kivikoulun ympäristön sekä Viialankatu 25 ja 27 asemakaavan muutos” laadinta (kohteet Koulukadun ja Viialankadun varsilla) on aloitettu ja sen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA on julkisesti nähtävänä 4.10.-5.11.2018 Huittisten kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat > nähtävillä olevat kaavat.

Mahdolliset mielipiteet yllä mainituista kaava-asioista tulee toimittaa viimeistään 5.11.2018 kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.

Huittisissa 24.9.2018, kaupunginhallitus


**************************************************************************************************************************************


Valtuuston kokous

Huittisten kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 1.10.2018 klo 18.00


Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta


3. Työjärjestyksen hyväksyminen


4. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kuntayhteistyö


5. Osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 31.7.2018


6. Perusturvakeskuksen määrärahamuutokset vuonna 2018


7. Lisämääräraha Vaanolan tontin saastuneen maaperän puhdistustoimenpiteisiin


8. Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma vuoteen 2017+ päivitys


9. Sanna Niemisen ero luottamustehtävästä


Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tietoverkossa (www.huittinen.fi) to 4.10.2018 klo 10 alkaen.


Valtuuston kokousta voi myös katsoa joko suorana lähetyksenä tai myöhemmin kaupungin nettisivulta (www.huittinen.fi) löytyvän linkin kautta.


Huittisissa 26. päivänä syyskuuta 2018


Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Isotalo*****************************************************************************************************************************


Kuulutus


Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta

Kanalan laajennushanke Loimaan Tammiaisissa

Simo Pietilän Tila Oy

 

Lausunnon nähtävilläolo:

 

Menettelyn aikana saadut alkuperäiset lausunnot ja mielipiteet säilytetään Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen arkistossa. Yhteysviranomaisen lausunto lähetetään tiedoksi lausunnonantajille.

 

Yhteysviranomaisen lausunto ja arviointiohjelma ovat nähtävinä 21.6.2018 alkaen ympäristöhallinnon internetsivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/pietilantilanYVA sekä seuraavissa virastoissa ja kirjastoissa niiden aukioloaikana yhden kuukauden ajan.

 

Loimaan kaupungintalo, os. Kauppalankatu 3, Loimaa

Huittisten kaupungintalo, os. Risto Rytin katu 36, Huittinen

Loimaan pääkirjasto, os. Kauppalankatu 17, Loimaa

Huittisten pääkirjasto, os. Lauttakylänkatu 26, Huittinen


Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta**********************************************************************************************************************************TOIMIELINTEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2018


KOKOUKSET

Kaupunginhallitus kokoontuu tarpeen mukaan pääsääntöisesti joka toinen maanantai 
klo 17.00. Tiedottajana hallintojohtaja.

Henkilöstöjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tiedottajana hallintojohtaja.

Sivistyslautakunta
kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00 kaupungintalolla . Tiedottajana koulutusjohtaja.

Nuoriso- ja liikuntalautakunta
kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin klo 18.00 kaupungintalolla. Tiedottajana nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja.

Perusturvalautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein torstaisin 
klo 17.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Tiedottajana perusturvajohtaja.

Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein 
tiistaisin klo 17.00 kaupungintalolla. Tiedottajana tekninen johtaja.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00. Tiedottajana rakennustarkastaja.

PÖYTÄKIRJAT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ


Huittisten kaupungin hallintosäännön 133 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Huittisten kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua internetissä: http://www.huittinen.fi =>oikopolut: esityslistat ja pöytäkirjat 

Kaupunginvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00, 
puhelinvaihde vastaa maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
Kaupunginviraston puhelinvaihteen numero on 02–560 4111 
sähköposti: kaupunki@huittinen.fi
postiosoite on Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN.

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS

*********************************************************************************************************************************IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY HOITAA


tämän  työpaikan  lakisääteisen  tapaturmavakuutuksen.


Lakisääteinen tapaturmavakuutus nro 0011209959

lf Vahinkovakuutusyhtiö Oy vakuuttaa työtapaturman varalta tapaturmavakuutuslain sekä siihen liittyvien lakien ja asetusten, vakuutusehtojen ja vakuutuksenottajan hakemuksessa antamien tietojen perusteella kaikki ne vakuutuksenottajan työntekijät, jotka lain mukaan on pakollisesti vakuutettava työtapaturman varalta, mutta joita varten ei ole voimassa muuta tapaturmavakuutusta (tapaturmavakuutuslaki 31 §).

Vakuutuksenottajalla ei ole tapaturmavakuutuslain 12 §:ssä tarkoitettua omavastuuta.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
rekisteröity kotipaikka Helsinki
Pl 4
00025 IF
Y-tunnus 1614120-3

*****************************************************************************************************************************


HUITTISTEN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU

 

Huittisten kaupungintalolla sijaitseva kaupungin omia ilmoituksia/kuulutuksia koskeva virallinen ilmoitustaulu on poistunut käytöstä 1.6.2017 alkaen ja viralliset ilmoitukset siirtyvät julkaistavaksi Huittisten kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.huittinen.fi  => ilmoitustaulu

 

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS**********************************************************************************************************************************


Työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävä

  

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ  2018

 

on nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa.
**************************************************************************************************************************************


ILMOITUS TARKASTETTUJEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä Säkylän kunnan verkkosivuilla ja pöytäkirjat ovat linkitettyinä Euran kunnan sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunkien verkkosivuille.


Koska verkkosivuilla ei ympäristölautakunnan asioiden osalta voida aina julkaista henkilötietoja, pidetään pöytäkirja, josta julkisia henkilö- ym. tietoja ei ole poistettu, nähtävillä myös Euran ja Säkylän kunnanvirastoissa sekä Huittisten ja Kokemäen kaupunginvirastoissa.

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat

ovat yleisesti nähtävinä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä Satakunnankatu 3, Pori sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa Porin kaupungin internet

-sivuilla.                                                                                                   ·

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat julkaistaan julkiseen tietoverkkoon kutakin kokousta seuraavana neljäntenä arkipäivänä tai jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä. Pöytäkirjoihin voi tutustua myös Forssan kaupungintalolla, Turuntie 18.

 

Huittisissa edellä mainitut tarkastetut pöytäkirjajäljennökset ovat nähtä­vänä kaupunginvirastossa, kaupunginkansliassa, 111-krs, osoitteessa Risto Rytin katu 36.

 

HUITTISTEN KAUPUNKI