In English | På svenska |

Hallintopalvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

TOIMIELINTEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2017


KOKOUKSET

Kaupunginhallitus kokoontuu tarpeen mukaan pääsääntöisesti joka toinen maanantai 
klo 17.00. Tiedottajana hallintojohtaja.

Henkilöstöjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tiedottajana hallintojohtaja.

Sivistyslautakunta
kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin klo 17.00 kaupungintalolla . Tiedottajana koulutusjohtaja.

Nuoriso- ja liikuntalautakunta
kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin klo 18.00 kaupungintalolla. Tiedottajana nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja.

Perusturvalautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein torstaisin 
klo 17.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa. Tiedottajana perusturvajohtaja.

Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein 
tiistaisin klo 17.00 kaupungintalolla. Tiedottajana tekninen johtaja.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkoisin klo 17.00. Tiedottajana rakennustarkastaja.

PÖYTÄKIRJAT YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ


Huittisten kaupungin hallintosäännön 133 §:n mukaan kaupunginhallituksen ja lautakunnan pöytäkirja siihen liittyvine oikaisuvaatimusohjeineen ja valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Huittisten kaupungin verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.
Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua internetissä: http://www.huittinen.fi =>oikopolut: esityslistat ja pöytäkirjat 

Kaupunginvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00, 
puhelinvaihde vastaa maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00. 
Kaupunginviraston puhelinvaihteen numero on 02–560 4111 
sähköposti: kaupunki@huittinen.fi
postiosoite on Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN.

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS

*********************************************************************************************************************************Elinvoimajohtajan virka


Huittinen on 10.400 asukkaan yrittäjäystävällinen kaupan ja elintarviketeollisuuden keskus eteläisessä Satakunnassa. Keskeinen logistinen sijainti suo runsaasti mahdollisuuksia kaupungin kehittämiseen.


Haemme uudelleen ELINVOIMAJOHTAJAA vakinaiseen virkaan


Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon virkaa täytettäessä.


Elinvoimajohtajan keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat kaupungin elinvoiman ja yrityselämän kehittäminen, kaupungin markkinointi, kaupunkistrategian kehittäminen sekä työllisyys-, asunto- ja hankintapolitiikka.


Viran pätevyysvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto ja riittävä kokemus kehittämistehtävistä sekä yrityselämän osaaminen. Arvostamme lisäksi kunnallishallinnon tuntemusta, laajoja yhteistyöverkostoja ja hyviä vuorovaikutustaitoja.


Elinvoimajohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen.


Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus ja palvelussuhteen muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Huittisten kaupunki on savuton työpaikka.


Hakemukset tulee toimittaa 24.11.2017 klo 12.00 mennessä ensisijaisesti sähköisellä hakemuslomakkeella osoitteessa www.kuntarekry.fi (hakusana Huittinen). Mahdolliset paperihakemukset tulee toimittaa osoitteeseen Huittisten kaupunki, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. Paperiset hakemukset siirrämme sähköiseen Kuntarekry-järjestelmään. 

 

Lisätietoja tehtävästä antavat kaupunginjohtaja Jyrki Peltomaa, puh. 044 560 4200, jyrki.peltomaa@huittinen.fi tai hallituksen pj Martin Ylikännö, puh. 0400 – 797 458, martin.ylikanno@huittinen.fiVALTUUSTON KOKOUS

Huittisten kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 13.11.2017 klo 18.00. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Huittisten kaupunkistrategia 2017 - 2025

5. Vuoden 2018 tuloveroprosentti

6. Vuoden 2018 kiinteistöveroprosentit

7. Huittisten kaupungin omistamien omakoti- ja rivitalo- sekä teollisuus- ja liiketonttien hinnoittelu ja luovutusehdot vuodelle 2018

8. Perusturvakeskuksen määrärahamuutokset vuonna 2017

9. Talousarviomuutos hallinnon / pelastuslaitos ja tilapalveluiden vastuualueilla

10. Määrärahan siirto ja työohjelman muutos, vuoropäivähoidon muutokset

11. Määrärahan siirto, lisämääräraha sekä työohjelman muutos, Kuninkaistenmäenkatu

12. Uskottujen miesten uudelleen valinta

13. Tiedoksisaattoasiat

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tietoverkossa (www.huittinen.fi) to 6.11.2017 klo 10 alkaen. 

Valtuuston kokousta voi myös katsoa joko suorana lähetyksenä tai myöhemmin kaupungin nettisivulta (www.huittinen.fi) löytyvän linkin kautta. 

Huittisissa 8. päivänä marraskuuta 2017 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jouni Isotalo  

******************************************************************************************************************************


IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY HOITAA


tämän  työpaikan  lakisääteisen  tapaturmavakuutuksen.


Lakisääteinen tapaturmavakuutus nro 0011209959

lf Vahinkovakuutusyhtiö Oy vakuuttaa työtapaturman varalta tapaturmavakuutuslain sekä siihen liittyvien lakien ja asetusten, vakuutusehtojen ja vakuutuksenottajan hakemuksessa antamien tietojen perusteella kaikki ne vakuutuksenottajan työntekijät, jotka lain mukaan on pakollisesti vakuutettava työtapaturman varalta, mutta joita varten ei ole voimassa muuta tapaturmavakuutusta (tapaturmavakuutuslaki 31 §).

Vakuutuksenottajalla ei ole tapaturmavakuutuslain 12 §:ssä tarkoitettua omavastuuta.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
rekisteröity kotipaikka Helsinki
Pl 4
00025 IF
Y-tunnus 1614120-3

*****************************************************************************************************************************


HUITTISTEN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU

 

Huittisten kaupungintalolla sijaitseva kaupungin omia ilmoituksia/kuulutuksia koskeva virallinen ilmoitustaulu on poistunut käytöstä 1.6.2017 alkaen ja viralliset ilmoitukset siirtyvät julkaistavaksi Huittisten kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.huittinen.fi  => ilmoitustaulu

 

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS**********************************************************************************************************************************


Työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävä

  

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ  2017

 

on nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa.
**************************************************************************************************************************************


ILMOITUS TARKASTETTUJEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen jäljennökset, siltä osin kuin ne ovat julkisia, pidetään yleisesti nähtävä Huittisten kaupungintalolla  kokousta seuraavan  viikon tiistaina  klo 9.00 -

15.00. Jos kaupungintalo on tällöin suljettu, pöytäkirjat ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat

ovat yleisesti nähtävinä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä Satakunnankatu 3, Pori sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa Porin kaupungin internet

-sivuilla.                                                                                                   ·

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä klo 9 - 15 Forssan kaupungintalolla ko. toimialan hallinto­ toimistossa, osoitteessa Turuntie 18, Loimaa.

 

Huittisissa edellä mainitut tarkastetut pöytäkirjajäljennökset ovat nähtä­vänä kaupunginvirastossa, kaupunginkansliassa, 111-krs, osoitteessa Risto Rytin katu 36.

 

HUITTISTEN KAUPUNKI