In English | På svenska |

Muilta viranomaisilta saapuneet tiedotteet


Kuulutus

HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS


Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 18.5.2017 nro 01849/16/2207 Anna-Maija Kuuselan virkasuhteen osa-
aikaistamista koskevaan valitukseen saatetaan tiedoksi kuntalain  97 §:n (435/1999) mukaisesti.

Päätös on nähtävillä kuntayhtymän hallintotoimistossa (Ratakatu 36, 38210 Sastamala) 22.5.-20.6.2017.


SASKY  KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Sastamalassa 19.5.2017

Liisa Ala-Hongisto
Hallintosihteeri


*****************************************************************************************************************************Kuulutus


Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 26.4.2017 antamallaan päätöksellä nro 84/2017/1 hakijan peruutettua aloitteen jättänyt asian käsittelyn sil­lensä.

Hakija
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Asia

Eläinsuojan ympäristöluvan rauettaminen, Huittinen

Sijainti
Tomi Hornan eläinsuoja Huittisten kaupungissa kiinteistöllä Horna 102- 446-4-15.

Päätös on nähtävillä 26.4. - 26.5.2017 Huittisten kaupungin ympäristö­palveluissa (Risto Rytin katu 36). Päätös on lisäksi luettavissa osoit­teessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Lisätietoja asiasta antavat
Ympäristöylitarkastaja Seija Virolainen, puh. 0295 016 443 sähköpostiosoite: seija.virolainen@avi.fi Ympäristöylitarkastaja Tuula Räsänen, puh. 0295 016 429 sähköpostiosoite: tuula.p.rasanen@avi.fi****************************************************************************************************************************
 Sosiaaliasiamiehen vastaanotto Huittisissa

TI 17.01.2017
TI 14.02.2017
TI 14.03.2017
TI 11.04.2017
TI 16.05.2017
TI 20.06.2017

Yhteystiedot ja ajanvaraus

Sosiaaliasiamies


************************************************************************************************************************************

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokousaikataulu:
 
Kokousaika
31.01.2017 klo 18.00
07.03.2017 klo 18.00
09.05.2017 klo 18.00
06.06.2017 klo 18.00
05.09.2017 klo 18.00
24.10.2017 klo 18.00
28.11.2017 klo 18.00
 
Pöytäkirja on nähtävänä  21 vuorokauden kuluttua  kokouspäivästä lukien,  Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, os. Satakunnankatu 3 sekä  pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla.
 
Satakunnan pelastuslaitoksen viranhaltijat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläoloajat ja - paikat.
  
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä virastoaikana seuraavissa osoitteissa:
 
Pelastusjohtaja
Porin toimialueen aluepalopäällikkö os. Satakunnankatu 3, 28100 Pori
 
Rauman  toimialueen aluepalopäällikkö os. Sahankatu 4, 26100 Rauma
 
Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Klaavolantie 2, 32700 Huittinen
 
Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Rautatienkatu 3, 38700 Kankaanpää

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

******************************************************************************************************************************


Yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2016 - 2017

 

Satakunnan  sairaanhoitopiirin kuntayhtymän  yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan vuoden  2016 - 2017 pöytäkirjat  pidetään yleisesti  nähtävinä, ellei yhtymähallitus tai johtokunta jonkun kokouksen pöytäkirjan osalta  toisin päätä, kokousta  seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina kuntayhtymän kirjaa­ massa  virka-aikana, ellei salassapitosäännöksistä muuta  johdu.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden vuoden  2016 - 2017 päätöspöy­ täkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen  antopäivää seuraavan kuukau­ den toisena  arkimaanantaina virka-aikana seuraavasti:

 

• sairaanhoitopiirin johtajan,  johtajaylilääkärin, hallintoylilääkärin, hallinto­ ylihoitajan,  toimialueylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja tie­ tohallintopäällikön päätökset sairaanhoitopiirin kirjaamassa sekä huollon johtajan,  liikelaitoksen johtajan sekä vastuualueiden esimiesten päätös­ pöytäkirjat kyseisen toimialueen tai liikelaitoksen hallinnon kansliassa osoitteessa Sairaalantie 3, 28500 Pori

• psykiatrian vastuualueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta

• sosiaalipalvelujen toimialueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila

 

Porissa  17.12.2015

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 


Yhtymähallitus*****************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kuin ne ovat julkisia, Säkylän kunnanviraston Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa ja pöytäkirjojen jäljennökset Euran kunnanvirastossa, Köyliön kunnanvirastossa, Huittisten kaupungintalolla ja Kokemän kaupunginvirastossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00-15.00.
Jos virasto on tällöin suljettu pöytäkirjat ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kuin ne ovat julkisia, Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa päätöksentekoa seuraavana tiistaina tai, jos kunnanvirasto on tällöin suljettu, seuraavana arkipäivänä.

Säkylässä 21.1.2013


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta