In English | På svenska |

Muilta viranomaisilta saapuneet kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************

      
TIEDOTE

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON PALVELUT SÄKYLÄN KUNNANVIRASTON OLLESSA SULJETTUNA 3.7.-21.7.2017


Säkylän kunnanviraston ulko-ovet ovat lukossa 3.7-21.7.2017. Mikäli haluatte asioida ympäristötoimistossa kiireellisissä asioissa, soittakaa ao. työvuorossa olevan viranhaltijan matkapuhelimeen, sopikaa tapaamisesta ja mahdollisesta kunnanviraston ulko-oven avaamisesta, jos viranhaltija on paikalla.

3.7.-21.7.2017 kiireellisissä asioissa teitä palvelevat:
YMPÄRISTÖNSUOJELU

3.7.-21.7.2017 ympäristötarkastaja Sari Koivusaari ryhmäsähköposti: ymparistonsuojelu@sakyla.fi
050 3809 103

RAKENNUSVALVONTA


3.-4.7. ja 6.-14.2017 rakennustarkastaja Mika Vainio 0440 539 599
17.7.-21.7.2017 II rakennustarkastaja Hannu Nikula 044 5170 006

TERVEYSVALVONTA

3.7.-21.7.2017 terveystarkastaja Pasi Kallionsivu 044 7307 402
3.7.-14.7.2017 terveystarkastaja Leena Tolkki 050 5933 960
3.7.-7.7.2017 terveystarkastaja Aila Pruuki (Kokemäki) 044 7328 130
3.7.-5.7. ja 10.-21.7.2017 terveystarkastaja Juha-Matti Rintala 050 3809 102
(Huittinen)
3.7.-21.7.2017 ympäristötarkastaja Sari Koivusaari 050 3809 103
(Huittinen ja Säkylä)
ryhmäsähköposti: terveystarkastajat@sakyla.fi


ELÄINLÄÄKÄRIEN PALVELUT, katso: www.sakyla.fi -> Ympäristö -> Yhteystiedot ->
Eläinlääkintä


YHTEYDENOTTO SÄHKÖPOSTILLA

Voitte ottaa yhteyttä paikalla olevaan henkilöstöön myös sähköpostilla, joka on muotoa etunimi.sukunimi@sakyla.fi. Yhteystiedot: www.sakyla.fi ->Ympäristö -> Yhteystiedot  

*********************************************************************************************************************************

KUULUTUS


Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/ 621) nojalla

kaivospiirin lopettamista koskevan hakemuksen


Hakija: Nordkalk  Oy Ab

KaivNro: 3090

Alueen sijainti: Huittinen

Kuvaus hakemuksesta:  Honko -kaivospiirin lopettaminen


Mielipiteet  ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 11.8.2017 mennessä KaivNro 3090 maini­ten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi tai sähköisesti osoitteeseen kaivos­asiat@tukes.fi


Kuulutuksen nähtävilläolo

Kuulemisasiakirjat ovat nähtävänä Huittisten kaupungintalolla (Risto Rytin katu 36) ja Tukesin Rovaniemen toimipaikassa (Valtakatu 2, Rovaniemi). Kuulemisasiakirjoihin voi tutustua myös osoitteessa www.tukes.fi/lupahakemuskuulutukset

Lisätietoja Ossi Leinonen, puh. 029 5052 205


Kuulutettu 21.6.2017

Pidetään nähtävänä 11.8.2017 saakka


****************************************************************************************************************************


Kutsuntakuulutus 2017


*******************************************************************************************************************************

Sosiaaliasiamiehen vastaanotto Huittisissa

TI 17.01.2017
TI 14.02.2017
TI 14.03.2017
TI 11.04.2017
TI 16.05.2017
TI 20.06.2017

Yhteystiedot ja ajanvaraus

Sosiaaliasiamies


************************************************************************************************************************************

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUKSET JA PÄÄTÖSTEN NÄHTÄVILLÄOLO 2017

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan kokousaikataulu:
 
Kokousaika
31.01.2017 klo 18.00
07.03.2017 klo 18.00
09.05.2017 klo 18.00
06.06.2017 klo 18.00
05.09.2017 klo 18.00
24.10.2017 klo 18.00
28.11.2017 klo 18.00
 
Pöytäkirja on nähtävänä  21 vuorokauden kuluttua  kokouspäivästä lukien,  Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä, os. Satakunnankatu 3 sekä  pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla.
 
Satakunnan pelastuslaitoksen viranhaltijat ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläoloajat ja - paikat.
  
Päätöspöytäkirjat ovat nähtävänä virastoaikana seuraavissa osoitteissa:
 
Pelastusjohtaja
Porin toimialueen aluepalopäällikkö os. Satakunnankatu 3, 28100 Pori
 
Rauman  toimialueen aluepalopäällikkö os. Sahankatu 4, 26100 Rauma
 
Kaakkois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Klaavolantie 2, 32700 Huittinen
 
Pohjois-Satakunnan toimialueen aluepalopäällikkö os. Rautatienkatu 3, 38700 Kankaanpää

SATAKUNNAN PELASTUSLAITOS

******************************************************************************************************************************


Yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirjojen ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen nähtävilläpito vuonna 2016 - 2017

 

Satakunnan  sairaanhoitopiirin kuntayhtymän  yhtymähallituksen ja liikelaitoksen johtokunnan vuoden  2016 - 2017 pöytäkirjat  pidetään yleisesti  nähtävinä, ellei yhtymähallitus tai johtokunta jonkun kokouksen pöytäkirjan osalta  toisin päätä, kokousta  seuraavan kuukauden toisena arkimaanantaina kuntayhtymän kirjaa­ massa  virka-aikana, ellei salassapitosäännöksistä muuta  johdu.

 

Satakunnan sairaanhoitopiirin viranhaltijoiden vuoden  2016 - 2017 päätöspöy­ täkirjat pidetään yleisesti nähtävänä päätöksen  antopäivää seuraavan kuukau­ den toisena  arkimaanantaina virka-aikana seuraavasti:

 

• sairaanhoitopiirin johtajan,  johtajaylilääkärin, hallintoylilääkärin, hallinto­ ylihoitajan,  toimialueylihoitajan, talousjohtajan, henkilöstöjohtajan ja tie­ tohallintopäällikön päätökset sairaanhoitopiirin kirjaamassa sekä huollon johtajan,  liikelaitoksen johtajan sekä vastuualueiden esimiesten päätös­ pöytäkirjat kyseisen toimialueen tai liikelaitoksen hallinnon kansliassa osoitteessa Sairaalantie 3, 28500 Pori

• psykiatrian vastuualueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Sairaalantie 14, 29200 Harjavalta

• sosiaalipalvelujen toimialueen päätöspöytäkirjat osoitteessa Ravanintie 359, 28450 Vanha-Ulvila

 

Porissa  17.12.2015

 

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 


Yhtymähallitus*****************************************************************************************************************************


Ilmoitus pöytäkirjojen nähtävillä olosta


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kuin ne ovat julkisia, Säkylän kunnanviraston Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa ja pöytäkirjojen jäljennökset Euran kunnanvirastossa, Köyliön kunnanvirastossa, Huittisten kaupungintalolla ja Kokemän kaupunginvirastossa kokousta seuraavan viikon tiistaina klo 9.00-15.00.
Jos virasto on tällöin suljettu pöytäkirjat ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

Ympäristölautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätökset pidetään yleisesti nähtävänä, niiltä osin kuin ne ovat julkisia, Pyhäjärviseudun ympäristötoimistossa päätöksentekoa seuraavana tiistaina tai, jos kunnanvirasto on tällöin suljettu, seuraavana arkipäivänä.

Säkylässä 21.1.2013


Pyhäjärviseudun ympäristölautakunta