In English | På svenska |

Hallintopalvelukeskuksen kuulutukset


***************************************************************************************************************************************************


Valtuuston kokous


Huittisten kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 19.6.2017 klo 18.00.

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus         

 

2.    Pöytäkirjan tarkastajien valinta

 

3.    Työjärjestyksen hyväksyminen

 

4.    Suhteellisten vaalien vaalilautakunnan vaali

 

5.    Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston vaali  

 

6.    Kaupunginvaltuuston koollekutsuminen           

 

7.    Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen             

 

8.    Kaupunginhallituksen vaali         

 

9.    Luottamushenkilövaalit valtuustokaudelle 1.6.2017 - 31.5.2021

 

10.  Loiman - Korkeakosken - Kaharilan jätevesiosuuskunnan avustushakemus                  

 

11.  Huittisten kaupungintalon peruskorjauksen tarveselvitys / hankesuunnitelma                

 

12.  Kansalaisopiston ylläpitämisluvan muuttaminen                    

 

13.  Muutokset kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion 2017 ulkoisiin kuluihin             

 

14.  Perusturvakeskuksen määrärahamuutos vuonna 2017 / terveyskeskus  

 

15.  Lisämääräraha Lauttakylän Luja ry:n tekonurmihankkeeeseen liittyvien välineiden hankintaan         

 

16.  Kiinteistö Oy Huhkolankievarin lainan takauksen realisoituminen              

 

17.  Koulutusjohtajan virkanimikkeen muutos sivistysjohtajaksi

 

18.  Tiedoksisaattoasiat                     

 

 

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tietoverkossa (www.huittinen.fi) to 22.6.2017 klo 10 alkaen. 

 

Valtuuston kokousta voi myös katsoa joko suorana lähetyksenä tai myöhemmin kaupungin nettisivulta (www.huittinen.fi) löytyvän linkin kautta.   

 

Huittisissa 14. päivänä kesäkuuta 2017  

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aimo Lepistö ***********************************************************************************************************************


IF VAHINKOVAKUUTUSYHTIÖ OY HOITAA

tämän  työpaikan  lakisääteisen  tapaturmavakuutuksen.


Lakisääteinen tapaturmavakuutus nro 0011209959

lf Vahinkovakuutusyhtiö Oy vakuuttaa työtapaturman varalta tapaturmavakuutuslain sekä siihen liittyvien lakien ja asetusten, vakuutusehtojen ja vakuutuksenottajan hakemuksessa antamien tietojen perusteella kaikki ne vakuutuksenottajan työntekijät, jotka lain mukaan on pakollisesti vakuutettava työtapaturman varalta, mutta joita varten ei ole voimassa muuta tapaturmavakuutusta (tapaturmavakuutuslaki 31 §).

Vakuutuksenottajalla ei ole tapaturmavakuutuslain 12 §:ssä tarkoitettua omavastuuta.

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy
rekisteröity kotipaikka Helsinki
Pl 4
00025 IF
Y-tunnus 1614120-3

*****************************************************************************************************************************


HUITTISTEN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU

 

Huittisten kaupungintalolla sijaitseva kaupungin omia ilmoituksia/kuulutuksia koskeva virallinen ilmoitustaulu poistuu käytöstä 1.6.2017 alkaen ja viralliset ilmoitukset siirtyvät julkaistavaksi Huittisten kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.huittinen.fi  => ilmoitustaulu

 

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS**********************************************************************************************************************************


Työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävä

  

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ  2017

 

on nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa.
**************************************************************************************************************************************


ILMOITUS TARKASTETTUJEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen jäljennökset, siltä osin kuin ne ovat julkisia, pidetään yleisesti nähtävä Huittisten kaupungintalolla  kokousta seuraavan  viikon tiistaina  klo 9.00 -

15.00. Jos kaupungintalo on tällöin suljettu, pöytäkirjat ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat

ovat yleisesti nähtävinä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä Satakunnankatu 3, Pori sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa Porin kaupungin internet

-sivuilla.                                                                                                   ·

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä klo 9 - 15 Forssan kaupungintalolla ko. toimialan hallinto­ toimistossa, osoitteessa Turuntie 18, Loimaa.

 

Huittisissa edellä mainitut tarkastetut pöytäkirjajäljennökset ovat nähtä­vänä kaupunginvirastossa, kaupunginkansliassa, 111-krs, osoitteessa Risto Rytin katu 36.

 

HUITTISTEN KAUPUNKI