In English | På svenska |

Hallintopalvelukeskuksen tiedotteet


HUITTISTEN KAUPUNGISSA 9.4.2017 TOIMITETUISSA KUNTAVAALEISSA VAL­TUUTETUIKSI JA VARAVALTUUTETUIKSI VALITUT

Huittisten kaupungissa 9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa ovat valtuutetuiksi ja varaval­tuutetuiksi tulleet valtuustokaudelle 2017 - 2021 alla olevat henkilöt.

Valitut ja varamiehet vertausluvuittain

Keskusvaalilautakunnan päätökseen, jolla vaalien tulos on vahvistettu, saa hakea muutos­ta valittamalla sen mukaan kuin vaalilain 101 §:ssä säädetään.

Valitusoikeus on sillä, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa, sekä jokaisella vaaleissa eh­dokkaana olleella henkilöllä ja ehdokashakemuksen antaneella puolueella ja yhteislistalla sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi saavat päätöksestä valittaa sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen:

1. jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö; ja

2. kuntavaaleissa  kunnan jäsen.

Valitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu. Tulos on julkaistu 12.4.2017 Huittisten kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä nettisivuilla. Valitusmenettelystä ja valituksen käsittelystä on muutoin voimassa mitä hallin­ tolainkäyttölaissa säädetään. Valitus on käsiteltävä kiireellisesti.

Huittisissa 12.4.2017

HUITTISTEN   KAUPUNGIN  KESKUSVAALILAUTAKUNTA*********************************************************************************************************************************************Osayleiskaavojen muutosluonnokset nähtävillä


Osayleiskaavojen muutosten ”Saaren tilan osayleiskaava” (Vanhankoskentie 93) ja ”Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaava” (Koskuan ja Jokilevon teollisuusalueiden välissä, Metsälinnankadun pohjoispuolella) 

Osayleiskaavojen muutosluonnokset sekä tarkistetut osallistumis- ja arviointisuunnitelmat

ovat julkisesti nähtävänä 13.4-15.5.2017 kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat/nähtävillä olevat kaavat. 

Mahdolliset mielipiteet kaava-asioista tulee osoittaa viimeistään 15.5.2017 kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen. 

Huittisissa 3.4.2017, kaupunginhallitus

ASEMAKAAVAT


ASEMAKAAVAN LAADINTA VIREILLÄ


Asemakaavan ”Myllytien alueen asemakaava” laadinta (Loimassa) on aloitettu ja sen


OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


on julkisesti nähtävänä 2.2.-8.3.2017 Huittisten kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat/nähtävillä olevat kaavat.


Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevasta kaava-asiasta tulee osoittaa 8.3.2017 mennessä kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.

Yleisötilaisuus
Myllytien alueelle suunniteltavaa asemakaavaa koskeva avoin yleisötilaisuus järjestetään Loiman koululla (Loimijoentie 277) 28.2.2017 klo 17:00 alkaen.

 

 
YLEISKAAVAT


OSAYLEISKAAVOJEN MUUTOSTEN LAADINNAT VIREILLÄ


Osayleiskaavojen ”Saaren tilan osayleiskaava” (Vanhankoskentie 93) ja ”Jokilevon teollisuusalueen laajennuksen osayleiskaava” (Koskuan ja Jokilevon teollisuusalueiden välissä) laatimiset on aloitettu ja niiden


OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAT


ovat julkisesti nähtävänä 2.2.-8.3.2017 Huittisten kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat/nähtävillä olevat kaavat.


Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevista kaava-asioista tulee osoittaa 8.3.2017 mennessä kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.

Huittisissa 23.1.2017 KAUPUNGINHALLITUS****************************************************************************************************************************************
Työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävä

  

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ  2017

 

on nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa.
**************************************************************************************************************************************


TOIMIELINTEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2017 

KOKOUKSET

Kaupunginhallitus kokoontuu tarpeen mukaan pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 17.00. Tiedottajana hallintojohtaja.

Henkilöstöjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tiedottajana talous- ja henkilöstöpäällikkö. 

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta kokoontuu tarvittaessa keskiviikkoisin klo 19.15 pääkirjastossa. Tiedottajana kirjastotoimenjohtaja.

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu kaupungintalolla tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin  klo  17.00 kaupungintalolla. Tiedottajana koulutusjohtaja.

Nuoriso- ja liikuntalautakunta kokoontuu kaupungintalolla tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin  klo  18.00 kaupungintalolla. Tiedottajana nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja.

Perusturvalautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein torstaisin klo 17.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.Tiedottajana perusturvajohtaja.

Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin klo 17.00. Tiedottajana tekninen johtaja.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 17.00. Tiedottajana rakennustarkastaja.


PÖYTÄKIRJAT  YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä joka kuukauden 1. tai 15. päivänä kaupunginviraston aukioloajan ao. toimistossa.

 

Perusturvalautakunnan pöytäkirjat, sekä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä joka kuukauden  1. ja 15.päivä sosiaalikeskuksessa sen aukioloaikana.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelut -toimistossa. Jos kaupunginvirasto ei ole edellä mainittuina päivinä auki, pidetään pöytäkirjat nähtävillä  seuraavana aukiolopäivänä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti  nähtävänä joka  kuukauden

1. ja 15 päivä kaupunginviraston  aukioloajan  Huittisten  kaupunginvirastossa, koulutoimistossa ja lisäksi samaan aikaan musiikkiopistoa koskevien asioiden osalta musiikkiopiston sopijayhteistyökuntien  virallisilla julkisilla  ilmoitustauluilla ja  kansalaisopistoa  koskevien asioiden  osalta  kansalaisopiston  sopijayhteistyökuntien  virallisilla  julkisilla ilmoitustauluilla.

 

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä nuoriso- ja liikuntatoimistossa Urheilutalo Huhkolinnassa virka-aikana kuukauden 1. tai 15. päivänä.

Jos nuoriso- ja liikuntatoimisto ei ole tällöin auki, pidetään pöytäkirjat nähtävänä seuraavana aukiolopäivänä.

 

Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan  pöytäkirjat pidetään yleisesti  nähtävänä  kuukauden  1. tai 15. päivä pääkirjastolla kirjaston aukioloaikana, osoite Lauttakylänkatu 26, HUITTINEN. Jos kirjasto ei ole tällöin auki, pidetään pöytäkirjat yleisesti nähtävänä seuraavana aukiolopäivänä.

 

Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua myös Internetissä: http://www.huittinen.fi/Hallinto/päätöksenteko. Kaupunginvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00, puhelinvaihde vastaa maanantaista torstaihin klo 9.00 - 15.00, perjantaisin ja aattopäivinä klo 9.00 - 15.00. Kaupunginviraston puhelinvaihteen numero on 02-560 4111, telefax 02-560 4100, postiosoite on Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN.


Henkilökunnan suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät internetistä sivulta: http://www.huittinen.fi

 

Huittisissa 13.3.2017


HUITTISTEN  KAUPUNGINHALLITUS


ILMOITUS TARKASTETTUJEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen jäljennökset, siltä osin kuin ne ovat julkisia, pidetään yleisesti nähtävä Huittisten kaupungintalolla  kokousta seuraavan  viikon tiistaina  klo 9.00 -

15.00. Jos kaupungintalo on tällöin suljettu, pöytäkirjat ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat

ovat yleisesti nähtävinä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä Satakunnankatu 3, Pori sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa Porin kaupungin internet

-sivuilla.                                                                                                   ·

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä klo 9 - 15 Forssan kaupungintalolla ko. toimialan hallinto­ toimistossa, osoitteessa Turuntie 18, Loimaa.

 

Huittisissa edellä mainitut tarkastetut pöytäkirjajäljennökset ovat nähtä­vänä kaupunginvirastossa, kaupunginkansliassa, 111-krs, osoitteessa Risto Rytin katu 36.

 

HUITTISTEN KAUPUNKI