In English | På svenska |

Hallintopalvelukeskuksen tiedotteet


ASEMAKAAVAN, ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN JA ASEMAKAAVAN OSAN KUMOAMISEN LAADINTA VIREILLÄ TAKKULASSA


Takkulan teollisuusalueen laajennus sekä korttelin 156 tontin 1 kaavaosan kumoaminen” laadinta (Vesiniityntien ja Huikankadun tuntumassa sekä kumottavan kaavan osa Takkulantien varrella) on aloitettu ja sen


OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA


on julkisesti nähtävänä 18.5.- 19.6.2017 Huittisten kaupungintalolla 2 krs., Risto Rytin katu 36 sekä internetissä www.huittinen.fi/palvelut/kaupunkisuunnittelu => nähtävillä olevat suunnitelmat/nähtävillä olevat kaavat.


Mahdolliset mielipiteet valmisteilla olevasta kaava-asiasta tulee toimittaa viimeistään 19.6.2017 kaupunginhallitukselle, Risto Rytin katu 36, 32700 Huittinen.

Huittisissa 8.5.2017

KAUPUNGINHALLITUS*********************************************************************************************************************************


HUITTISTEN KAUPUNGIN ILMOITUSTAULU

 

Huittisten kaupungintalolla sijaitseva kaupungin omia ilmoituksia/kuulutuksia koskeva virallinen ilmoitustaulu poistuu käytöstä 1.6.2017 alkaen ja viralliset ilmoitukset siirtyvät julkaistavaksi Huittisten kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.huittinen.fi  => ilmoitustaulu

 

HUITTISTEN KAUPUNGINHALLITUS**********************************************************************************************************************************


Valtuuston kokous


Huittisten kaupunginvaltuuston kokous pidetään kaupungintalolla kaupunginvaltuuston istuntosalissa maanantaina 15.5.2017 klo 18.00. 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:


1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

2. Pöytäkirjan tarkastajien valinta

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. Vuoden 2016 tilinpäätöksen määrärahaylitysten hyväksyminen

5. Huittisten kaupungin vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

6. Huittisten kaupungin vuoden 2016 arviointikertomus

7. Henkilöstökertomus 2016

8. Talousarvion investointiosan määrärahan siirto ja lisämääräraha

9. Perusturvakeskuksen määrärahamuutos vuonna 2017 / vanhustenhuolto

10. Huittisten uuden liikuntahallin aloituslupa ja lisämääräraha

11. Asemakaavan muutos: Kuorma-autokorjaamo Mäkelän rakennuspaikan laajennus, 5. kaupunginosan,      Kuninkaisten, kortteli 0552 (osa) ja vl-alue (osa)

12. Hyvinvointikertomus 2016 – 2020

13. Huittisten kaupungin hallintosääntö 1.6.2017 alkaen

14. Sastamalan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos

15. Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos

Valtuuston kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa 18.5.2017 klo 10.00 – 15.00. 

Valtuuston kokousta voi myös katsoa joko suorana lähetyksenä tai myöhemmin kaupungin nettisivulta (www.huittinen.fi) löytyvän linkin kautta.


Huittisissa 9. päivänä toukokuuta 2017 

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Jukka Tuori    


**************************************************************************************************************************Työpaikalla lain mukaan nähtävänä pidettävä

  

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ  2017

 

on nähtävänä Huittisten kaupunginkansliassa.
**************************************************************************************************************************************


TOIMIELINTEN KOKOUKSET JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2017 

KOKOUKSET

Kaupunginhallitus kokoontuu tarpeen mukaan pääsääntöisesti joka toinen maanantai klo 17.00. Tiedottajana hallintojohtaja.

Henkilöstöjaosto kokoontuu tarvittaessa. Tiedottajana talous- ja henkilöstöpäällikkö. 

Kirjasto- ja kulttuurilautakunta kokoontuu tarvittaessa keskiviikkoisin klo 19.15 pääkirjastossa. Tiedottajana kirjastotoimenjohtaja.

Kasvatus- ja opetuslautakunta kokoontuu kaupungintalolla tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin  klo  17.00 kaupungintalolla. Tiedottajana koulutusjohtaja.

Nuoriso- ja liikuntalautakunta kokoontuu kaupungintalolla tarvittaessa pääsääntöisesti torstaisin  klo  18.00 kaupungintalolla. Tiedottajana nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja.

Perusturvalautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein torstaisin klo 17.00 kaupunginhallituksen kokoushuoneessa.Tiedottajana perusturvajohtaja.

Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa, pääsääntöisesti kolmen viikon välein tiistaisin klo 17.00. Tiedottajana tekninen johtaja.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta kokoontuu tarvittaessa pääsääntöisesti kerran kuukaudessa keskiviikkona klo 17.00. Tiedottajana rakennustarkastaja.


PÖYTÄKIRJAT  YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ

Kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävänä joka kuukauden 1. tai 15. päivänä kaupunginviraston aukioloajan ao. toimistossa.

 

Perusturvalautakunnan pöytäkirjat, sekä viranhaltijapäätökset pidetään yleisesti nähtävänä joka kuukauden  1. ja 15.päivä sosiaalikeskuksessa sen aukioloaikana.

 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä rakennusvalvonta- ja ympäristöpalvelut -toimistossa. Jos kaupunginvirasto ei ole edellä mainittuina päivinä auki, pidetään pöytäkirjat nähtävillä  seuraavana aukiolopäivänä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti  nähtävänä joka  kuukauden

1. ja 15 päivä kaupunginviraston  aukioloajan  Huittisten  kaupunginvirastossa, koulutoimistossa ja lisäksi samaan aikaan musiikkiopistoa koskevien asioiden osalta musiikkiopiston sopijayhteistyökuntien  virallisilla julkisilla  ilmoitustauluilla ja  kansalaisopistoa  koskevien asioiden  osalta  kansalaisopiston  sopijayhteistyökuntien  virallisilla  julkisilla ilmoitustauluilla.

 

Nuoriso- ja liikuntalautakunnan pöytäkirjat pidetään nähtävänä nuoriso- ja liikuntatoimistossa Urheilutalo Huhkolinnassa virka-aikana kuukauden 1. tai 15. päivänä.

Jos nuoriso- ja liikuntatoimisto ei ole tällöin auki, pidetään pöytäkirjat nähtävänä seuraavana aukiolopäivänä.

 

Kirjasto- ja kulttuurilautakunnan  pöytäkirjat pidetään yleisesti  nähtävänä  kuukauden  1. tai 15. päivä pääkirjastolla kirjaston aukioloaikana, osoite Lauttakylänkatu 26, HUITTINEN. Jos kirjasto ei ole tällöin auki, pidetään pöytäkirjat yleisesti nähtävänä seuraavana aukiolopäivänä.

 

Esityslistoihin ja pöytäkirjoihin voi tutustua myös Internetissä: http://www.huittinen.fi/Hallinto/päätöksenteko. Kaupunginvirasto on avoinna maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00, puhelinvaihde vastaa maanantaista torstaihin klo 9.00 - 15.00, perjantaisin ja aattopäivinä klo 9.00 - 15.00. Kaupunginviraston puhelinvaihteen numero on 02-560 4111, telefax 02-560 4100, postiosoite on Risto Rytin katu 36, 32700 HUITTINEN.


Henkilökunnan suorat puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet löytyvät internetistä sivulta: http://www.huittinen.fi

 

Huittisissa 13.3.2017


HUITTISTEN  KAUPUNGINHALLITUS


ILMOITUS TARKASTETTUJEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLOSTA

 

Pyhäjärviseudun ympäristölautakunnan kokousten pöytäkirjojen jäljennökset, siltä osin kuin ne ovat julkisia, pidetään yleisesti nähtävä Huittisten kaupungintalolla  kokousta seuraavan  viikon tiistaina  klo 9.00 -

15.00. Jos kaupungintalo on tällöin suljettu, pöytäkirjat ovat nähtävänä seuraavana arkipäivänä.

 

Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunnan tarkastetut pöytäkirjat

ovat yleisesti nähtävinä Satakunnan pelastuslaitoksen kehittämis- ja hallintoyksikössä Satakunnankatu 3, Pori sekä pelastustoimen osakaskuntien virallisilla ilmoitustauluilla 21 vuorokauden kuluttua kokouspäivästä lukien.

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat myös luettavissa Porin kaupungin internet

-sivuilla.                                                                                                   ·

 

Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhteistoiminta-alueen kuntien yhteisen jätelautakunnan tarkastetut pöytäkirjat ovat yleisesti nähtävillä kokousta seuraavana kolmantena työpäivänä tai, jos se ei ole työpäivä, seuraavana työpäivänä klo 9 - 15 Forssan kaupungintalolla ko. toimialan hallinto­ toimistossa, osoitteessa Turuntie 18, Loimaa.

 

Huittisissa edellä mainitut tarkastetut pöytäkirjajäljennökset ovat nähtä­vänä kaupunginvirastossa, kaupunginkansliassa, 111-krs, osoitteessa Risto Rytin katu 36.

 

HUITTISTEN KAUPUNKI